Czasopismo

Dla wielu ludzi filozofia to śmiertelnie nudna dyscyplina uprawiana przez oderwanych od rzeczywistości szaleńców, którzy często zadają niestosowne do okoliczności pytania. Głównym celem naszego czasopisma popularnonaukowego jest obalenie tego stereotypowego wizerunku i pokazanie, że filozofia to fascynująca, żywa i atrakcyjna dyscyplina, zaś od rozstrzygnięć filozoficznych zależą zarówno stanowiska zajmowane w najbardziej kontrowersyjnych sporach współczesnych, jak i decyzje publiczne o olbrzymim znaczeniu finansowym. Popularyzujemy problemy filozoficzne związane przede wszystkim z następującymi zagadnieniami: 1) nowe odkrycia w naukach biomedycznych; 2) zdrowie; 3) konflikty zbrojne; 4) ekologia.

Oprócz czasopisma popularnonaukowego prowadzimy także strony w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter), organizujemy konkursy na najlepsze prace studenckie, filozoficzny klub filmowy, dyskusje z licealistami, a wraz z Polskim Towarzystwem Bioetycznym przyznajemy Nagrodę Naukową „Filozofii w Praktyce”.

„Filozofia w Praktyce” powstała we wrześniu 2015 r. dzięki finansowaniu z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na podstawie Umowy nr 139/UD/SKILLS/2015 o wykorzystanie Nagrody przyznanej dr. Tomaszowi Żuradzkiemu w konkursie eNgage w ramach projektu SKILLS współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszystkie działania „FwP” w okresie od 1 września 2015 do 31 października 2016 r. były finansowane z tego źródła. W roku akademickim 2016/2017 „Filozofia w Praktyce” była finansowana ze środków Fundacji PZU (Nagroda Naukowa, konkurs dla studentów, promocja), a także Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, konkurs Rozwój 2.b (webmaster). Od początku roku 2017 „FwP” jest finansowana przez Instytut Filozofii UJ w ramach projektu „Zintegrowany system zdalnego nauczania w IF UJ” (teksty popularnonaukowe).

Redaktorem naczelnym portalu i czasopisma „Filozofia w Praktyce” jest dr Tomasz Żuradzki, członkami zespołu redakcyjnego są współpracownicy Interdyscyplinarnego Centrum Etyki UJ (wydawcy portalu i czasopisma): dr Wojciech Ciszewski, Piotr Franczyk, dr Aleksandra Głos, dr Maciej Juzaszek, Katarzyna Marchewka, dr Piotr Nowak, Izabela Zwiech.

Osoby lub instytucje, które chciałyby w jakikolwiek sposób wesprzeć realizację naszego projektu prosimy o kontakt drogą elektroniczną.

Wszystkie artykuły są udostępniane na podstawie otwartych licencji prawnoautorskich, Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).

Adres redakcji i wydawcy:

Interdyscyplinarne Centrum Etyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Grodzka 52
31-044 Kraków
fwp@uj.edu.pl
012 663 17 38

ISSN 2451-3962


Instytucje finansujące działalność „Filozofii w Praktyce” od 2015 roku

     

Instytucje aktualnie finansujące

Facebook

Spisy treści

Kontakt

ISSN

2451-3962