Portal

Dla wielu ludzi filozofia to śmiertelnie nudna dyscyplina uprawiana przez oderwanych od rzeczywistości szaleńców, którzy często zadają niestosowne do okoliczności pytania. Głównym celem naszego portalu i czasopisma popularnonaukowego jest obalenie tego stereotypowego wizerunku i pokazanie, że filozofia to fascynująca, żywa i atrakcyjna dyscyplina, zaś od rozstrzygnięć filozoficznych zależą zarówno stanowiska zajmowane w najbardziej kontrowersyjnych sporach współczesnych, jak i decyzje publiczne o olbrzymim znaczeniu finansowym. Popularyzujemy problemy filozoficzne związane przede wszystkim z następującymi zagadnieniami: 1) postęp w naukach biomedycznych; 2) zdrowie; 3) konflikty zbrojne; 4) ekologia.

Oprócz portalu i czasopisma popularnonaukowego prowadzimy także strony w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter), organizujemy konkursy na najlepsze prace studenckie, filozoficzny klub filmowy, dyskusje z licealistami, a wraz z Polskim Towarzystwem Bioetycznym przyznajemy Nagrodę Naukową. Wszystkie te działania w okresie od 1 września 2015 do 31 października 2016 r. były finansowane ze środków przyznanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w konkursie eNgage. W roku akademickim 2016/2017 „Filozofia w Praktyce” jest finansowana ze środków Instytutu Filozofii UJ (teksty popularnonaukowe) oraz Fundacji PZU (Nagroda Naukowa, konkurs dla studentów). Wszystkie artykuły są udostępniane na podstawie otwartych licencji prawnoautorskich, Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).

Redaktorem naczelnym portalu i czasopisma „Filozofia w Praktyce” jest dr Tomasz Żuradzki, członkami zespołu redakcyjnego są współpracownicy Interdyscyplinarnego Centrum Etyki UJ (wydawcy portalu i czasopisma): dr Wojciech Ciszewski, Piotr Franczyk, Maciej Juzaszek, Katarzyna Marchewka, Piotr Nowak, Izabela Zwiech.

Osoby lub instytucje, które chciałyby w jakikolwiek sposób wesprzeć realizację naszego projektu prosimy o kontakt drogą elektroniczną.

Adres redakcji i wydawcy:

Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ
ul. Grodzka 52
31-044 Kraków
fwp@uj.edu.pl
012 663 17 38

ISSN 2451-3962

Spisy treści

Kontakt

Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ
ul. Grodzka 52
31-044 Kraków
filozofiawpraktyce@iphils.uj.edu.pl

Partnerzy

ISSN 2451-3962