Archiwum dla normatywność prawa tag

Wyroki Trybunału Konstytucyjnego a natura i normatywność prawa

Maciej Juzaszek
Tom 1 (2015), Artykuł 7 1 komentarz

3 grudnia 2015 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł częściową niekonstytucyjność ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z czerwca br. Stwierdził, że podstawa dla wyboru przez Sejm VII kadencji trzech sędziów była zgodna z Konstytucją, zaś dwóch sędziów niezgodna. W uzasadnieniu, będącym integralną częścią wyroku, stwierdzono ponadto, że “Prezydent jest obowiązany przyjąć ślubowanie od sędziów wybranych przez Sejm na […]

Czytaj więcej

Spisy treści

Kontakt

Instytut Filozofii UJ
ul. Grodzka 52
31-044 Kraków
filozofiawpraktyce@iphils.uj.edu.pl