25 events found.

Prof. Włodzimierz Galewicz: O metodach oceniania zdrowotnej jakości życia

POLSKIE TOWARZYSTWO FILOZOFICZNE oraz INSTYTUT FILOZOFII UJ zapraszają na 208. zebranie Zespołu Metodologiczno-Epistemologicznegoim. Izydory Dąmbskiej PROF. WŁODZIMIERZ GALEWICZ wygłosi odczyt pt.: O metodach oceniania zdrowotnej jakości życia Abstrakt: Pojęcie jakości życia ma różnorakie zastosowania w etyce i ekonomice opieki zdrowotnej. W jednym z nich wiąże się z pytaniem, jak dzielić niewystarczające zasoby medyczne. Zgodnie z […]

Wykład prof. Jeffa McMahana (Uniwersytet Oksfordzki) na UJ

Wykład prof. Jeffa McMahana z Uniwersytetu Oksfordzkiego zatytułowany When We Begin to Exist and How That Matters Morally odbędzie się w środę 28 października o godz. 18.00 w sali audytoryjnej Pałacu Larischa przy ul. Brackiej 12 w Krakowie. Profesor Jeff McMahan pełni obecnie funkcję „White’s Professor of Moral Philosophy” na Uniwersytecie w Oksfordzie, a jego […]

Seminaria prof. Jeffa McMahana (Uniwersytet Oksfordzki) w IF UJ

W dniach 29-30 października zapraszamy do Instytutu Filozofii UJ na dwa seminaria, które poprowadzi Jeff McMahan z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Seminaria skierowane są przede wszystkim do doktorantów, ale także zainteresowanych pracowników akademickich oraz studentów. W trakcie seminariów będziemy dyskutować na temat dwóch artykułów, nad którymi profesor właśnie pracuje, stąd warunkiem uczestnictwa w seminariach jest znajomość tekstów. […]

Sympozjum Polskiego Towarzystwa Bioetycznego „O etycznych problemach demencji”

Polskie Towarzystwo Bioetyczne zaprasza na sympozjum „O etycznych problemach demencji”, Instytyt Filozofii UJ, ul. Grodzka 52, sala 25, 12 grudnia 2015, godz. 10.15-12.15. Sympozjum będzie się składać z dwóch wprowadzających wykładów – wygłoszą je prof. dr hab. Kazimierz Szewczyk (UM w Łodzi) i dr Tomasz Sroka (Wydział Prawa i Administracji UJ) – oraz ok. 40-minutowej […]

Equality and Decency in Healthcare – nabór tekstów do numeru specjalnego czasopisma „Diametros”

We invite submissions to a special issue dedicated to the topic: „Equality and Decency in Healthcare”. The issue will focus on two normative concepts related to healthcare: the idea of equal access to healthcare and the notion of decent minimum of healthcare. Papers may deal with different ways of understanding these concepts and relations between […]

Wokół równości w opiece zdrowotnej – debata internetowa

Zapraszamy do udziału w internetowej debacie Wokół równości w opiece zdrowotnej, organizowanej przez Instytut Filozofii i Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ w ramach projektu badawczego „Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej” (finansowanego z grantu NCN (nr 2013/08/A/HS1/00079). Na stronie debaty można znaleźć następujące teksty: Jacek Barcik: Równość w dostępie do opieki zdrowotnej w standardach międzynarodowych i ich wpływ na […]

Wokół równości w opiece zdrowotnej – konferencja Polskiego Towarzystwa Bioetycznego

Polskie Towarzystwo Bioetyczne wraz z Instytutem Filozofii i Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową pt. „Wokół równości w opiece zdrowotnej”, która odbędzie się w dniach 11 listopada 2016 w Krakowie. Więcej informacji: http://bioet.pl/ Konferencja będzie poświęcona etycznym problemom związanym z równością w opiece zdrowotnej. Przedmiotem planowanych w jej trakcie dyskusji, do których […]

Machine Ethics and Machine Law – konferencja w Krakowie

Polecamy konferencję pt. Machine Ethics and Machine Law, która odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2016 r. w Krakowie. Więcej informacji poniżej oraz na tej stronie internetowej: http://machinelaw.philosophyinscience.com/ Machine Ethics and Machine Law: Interdisciplinary perspectives on moral and legal issues in artificial agents Artificial Intelligence systems have become an important part of our everyday lives. What […]

Czternasty numer magazynu „Filozofuj!”: Meandry percepcji

Jak to się dzieje, że jesteśmy świadomi otaczającego nas świata? W jaki sposób go poznajemy? Jak to możliwe, że w moim umyśle pojawiają się obrazy, dźwięki czy inne odczucia mówiące mi, jaki jest świat? Czy stojące przede mną drzewo jest właśnie takie, jak mi się jawi? Czy jest rzeczywiście zielone, czy ma szorstką powierzchnię kory, […]