34 events found.

Konkurs dla studentów na esej z filozofii praktycznej

Ogłaszamy kolejny konkurs dla studentów na pracę z zakresu tzw. filozofii praktycznej. Punktem wyjścia do analiz filozoficznych powinno być jakieś bieżące wydarzenie, proces społeczny lub odkrycie naukowe wiążące się np. ze zdrowiem publicznym; ekologią; konfliktami zbrojnymi. * Uprawnieni do zgłaszania prac są studenci (w roku akademickim 2016/17) wszystkich polskich szkół wyższych studiów I lub II […]

Nagroda Naukowa „Filozofii w Praktyce”

Nagroda dla autorki lub autora artykułu naukowego z zakresu filozofii stosowanej opublikowanego w czasopiśmie lub książce w roku kalendarzowym 2016 przez doktoranta lub pracownika naukowego afiliowanego w polskiej jednostce naukowej (liczy się data ukazania się numeru lub data podana na stronie tytułowej książki). Prace mogą dotyczyć filozoficznych lub etycznych problemów związanych z następującymi zagadnieniami: opieka medyczna, […]

T. Żuradzki, Normatywne implikacje preferencji wobec osób zidentyfikowanych – zebranie Zespołu Metodologiczno-Epistemologicznego im. Izydory Dąmbskiej

POLSKIE TOWARZYSTWO FILOZOFICZNE oraz INSTYTUT FILOZOFII UJ zapraszają na 214. zebranie Zespołu Metodologiczno-Epistemologicznego im. Izydory Dąmbskiej, na którym DR TOMASZ ŻURADZKI wygłosi odczyt pt.: Normatywne implikacje preferencji wobec osób zidentyfikowanych Abstrakt: Badania psychologiczne wskazują, że ludzie chętniej pomagają osobom zidentyfikowanym niż niezidentyfikowanym (Kogut, Ritov 2015). Celem tego wystąpienia jest krytyczna analiza kilku argumentów filozoficznych dotyczących […]

Paidagogos Pro – Wdrożeniowe Prace Magisterskie

Serdecznie zapraszamy do współpracy w projekcie Paidagogos Pro – Wdrożeniowe Prace Magisterskie, realizowanym na Wydziale Filozoficznym. Program Paidagogos Pro oferuje studentom wsparcie w nawiązywaniu relacji zawodowych poprzez napisanie wdrożeniowej pracy magisterskiej we współpracy z instytucją ze środowiska społeczno-gospodarczego.   Do tej pory udało nam się nawiązać współpracę z dwudziestoma kilkoma instytucjami – informacje na ich temat, […]

Konferencja the European Network for the Philosophy of the Social Sciences (ENPOSS) w Krakowie

Honorowymi gośćmi konferencji będą Daniel M. Hausman (University of Wisconsin-Madison), współzałożyciel i wieloletni redaktor prestiżowego czasopisma “Economics and Philosophy”, Anna Alexandrova (University of Cambridge), specjalizująca się w filozofii nauk społecznych, w szczególności modelowaniu i problematyce dobrobytu oraz Bartosz Brożek (Uniwersytet Jagielloński), prowadzący badania z zakresu filozofii prawa. Po raz pierwszy w programie konferencji znalazły się […]

Ethics & Uncertainty – numer specjalny czasopisma „Diametros” (wrzesień 2017)

Ukazał się numer specjalny czasopisma „Diametros” pt. Ethics and Uncertainty. Redakcja nagrodziła teksty Piotra Bystranowskiego, Mariam Thalos oraz Johna R. Welcha (każdy z autorów otrzymał równowartość 6000 zł). Diametros – An Online Journal of Philosophy Spis treści Tomasz Żuradzki (UJ) – Ethics and Uncertainty: The Guest Editor’s Introduction Jonathan Baron (Pennsylvania) – Uncertainty and Probability within Utilitarian […]

Sympozjum PTB i INCET pt. „Normatywne aspekty odmowy zgody na szczepienie”

Sympozjum Polskiego Towarzystwa Bioetycznego (PTB), Interdyscyplinarnego Centrum Etyki UJ, oraz Zakład Badań nad Etyką Zawodową w Instytucie Filozofii UJ pt. „Normatywne aspekty odmowy zgody na szczepienie” odbędzie się 2 grudnia 2017 r. w Instytucie Filozofii UJ. Więcej informacji na stronie sympozjum: http://bioet.pl/.   Plan wystąpień BLOK 1: 10.00 – 12.10 10.00-10.25 prof. dr hab. Romuald Krajewski (Naczelna Izba Lekarska) – […]