28 events found.

Konkurs dla studentów na esej z filozofii praktycznej

Ogłaszamy kolejny konkurs dla studentów na pracę z zakresu tzw. filozofii praktycznej. Punktem wyjścia do analiz filozoficznych powinno być jakieś bieżące wydarzenie, proces społeczny lub odkrycie naukowe wiążące się np. ze zdrowiem publicznym; ekologią; konfliktami zbrojnymi. * Uprawnieni do zgłaszania prac są studenci (w roku akademickim 2016/17) wszystkich polskich szkół wyższych studiów I lub II […]

Nagroda Naukowa „Filozofii w Praktyce”

Nagroda dla autorki lub autora artykułu naukowego z zakresu filozofii stosowanej opublikowanego w czasopiśmie lub książce w roku kalendarzowym 2016 przez doktoranta lub pracownika naukowego afiliowanego w polskiej jednostce naukowej (liczy się data ukazania się numeru lub data podana na stronie tytułowej książki). Prace mogą dotyczyć filozoficznych lub etycznych problemów związanych z następującymi zagadnieniami: opieka medyczna, […]

T. Żuradzki, Normatywne implikacje preferencji wobec osób zidentyfikowanych – zebranie Zespołu Metodologiczno-Epistemologicznego im. Izydory Dąmbskiej

POLSKIE TOWARZYSTWO FILOZOFICZNE oraz INSTYTUT FILOZOFII UJ zapraszają na 214. zebranie Zespołu Metodologiczno-Epistemologicznego im. Izydory Dąmbskiej, na którym DR TOMASZ ŻURADZKI wygłosi odczyt pt.: Normatywne implikacje preferencji wobec osób zidentyfikowanych Abstrakt: Badania psychologiczne wskazują, że ludzie chętniej pomagają osobom zidentyfikowanym niż niezidentyfikowanym (Kogut, Ritov 2015). Celem tego wystąpienia jest krytyczna analiza kilku argumentów filozoficznych dotyczących […]

Ethics & Uncertainty – numer specjalny czasopisma „Diametros” (wrzesień 2017)

Czasopismo „Diametros” ogłasza nabór tekstów do międzynarodowego numeru specjalnego pt. Ethics and Uncertainty. Autor/-ka najlepszego zgłoszenia otrzyma 6000 zł. Termin nadsyłania prac w języku angielskim to 15 lutego 2017 r. Poniżej szczegółowe informacje w języku angielskim. Call for papers: Diametros – An Online Journal of Philosophy welcomes contributions for a special issue on ETHICS AND […]

Konferencja the European Network for the Philosophy of the Social Sciences (ENPOSS) w Krakowie

Honorowymi gośćmi konferencji będą Daniel M. Hausman (University of Wisconsin-Madison), współzałożyciel i wieloletni redaktor prestiżowego czasopisma “Economics and Philosophy”, Anna Alexandrova (University of Cambridge), specjalizująca się w filozofii nauk społecznych, w szczególności modelowaniu i problematyce dobrobytu oraz Bartosz Brożek (Uniwersytet Jagielloński), prowadzący badania z zakresu filozofii prawa. Po raz pierwszy w programie konferencji znalazły się […]