Konkurs dla studentów na esej z filozofii praktycznej

Ogłaszamy kolejny konkurs dla studentów na pracę z zakresu tzw. filozofii praktycznej. Punktem wyjścia do analiz filozoficznych powinno być jakieś bieżące wydarzenie, proces społeczny lub odkrycie naukowe wiążące się np. ze zdrowiem publicznym; ekologią; konfliktami zbrojnymi.

* Uprawnieni do zgłaszania prac są studenci (w roku akademickim 2016/17) wszystkich polskich szkół wyższych studiów I lub II stopnia wszystkich kierunków.

* Objętość: 20 tys. znaków ze spacjami (+/- 15 proc.).

* Bibliografia powinna być robiona wedle standardów czasopisma Diametros.

* W nagłówku pracy proszę podać następujące informacje: tytuł pracy, imię i nazwisko, uczelnia, rok i kierunek studiów.

* Prace nadesłane do konkursu nie powinny być wcześniej ani publikowane, ani udostępniane publicznie (natomiast mogą to być prace zaliczeniowe).

* Oceny dokona zespół Filozofii w Praktyce na podstawie następujących kryteriów: tematyka pracy, jakość argumentacji filozoficznej, znajomość współczesnych dyskusji z zakresu tzw. filozofii stosowanej, atrakcyjność prezentacji, poprawność językowa.

* Termin zgłaszania prac: 28 lutego 2017 roku.

* Ogłoszenie wyników: marzec 2017.

* Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody pieniężne (800 zł, 400 zł, 200 zł) oraz bony na zakup książek, a ich prace mogą zostać opublikowane w czasopiśmie Filozofia w Praktyce.

* Przesyłanie zgłoszeń oraz ewentualne pytania: fwp@uj.edu.pl

* W roku akademickim 2016/17 konkurs jest finansowany przez Instytut Filozofii UJ oraz Fundację PZU.