T. Żuradzki, Normatywne implikacje preferencji wobec osób zidentyfikowanych – zebranie Zespołu Metodologiczno-Epistemologicznego im. Izydory Dąmbskiej

POLSKIE TOWARZYSTWO FILOZOFICZNE oraz INSTYTUT FILOZOFII UJ

zapraszają na 214. zebranie Zespołu Metodologiczno-Epistemologicznego im. Izydory Dąmbskiej, na którym

DR TOMASZ ŻURADZKI

wygłosi odczyt pt.:

Normatywne implikacje preferencji wobec osób zidentyfikowanych

Abstrakt: Badania psychologiczne wskazują, że ludzie chętniej pomagają osobom zidentyfikowanym niż niezidentyfikowanym (Kogut, Ritov 2015). Celem tego wystąpienia jest krytyczna analiza kilku argumentów filozoficznych dotyczących normatywnego znaczenia tej preferencji. W szczególności krytycznie omówię argumenty odwołujące się do 1) stanowiska kontraktualizmu ex ante (Frick 2015), 2) sprawiedliwej dystrybucji szans i ryzyka (Daniels 2012), 3) reguł zalecających rozpraszanie złych rezultatów i koncentrowanie dobrych (Hare 2012). Ich analizę przeprowadzę na przykładach odnoszących się do alokacji świadczeń zdrowotnych, w szczególności poruszę problem wartościowania działań profilaktycznych (w tym programów szczepień) względem działań terapeutycznych.

Zebranie rozpocznie się w sali im. Romana Ingardena (25) Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, przy ul. Grodzkiej 52, w poniedziałek 20 marca 2017 r. o godz. 18.00