Nowa publikacja W. Ciszewskiego i T. Żuradzkiego w AJOB: Conscientious Refusal of Abortion in Emergency Life-Threatening Circumstances and Contested Judgments of Conscience

W lipcowym numerze „American Journal of Bioethics” polecamy komentarz Wojciecha Ciszewskiego i Tomasza Żuradzkiego pt. Conscientious Refusal of Abortion in Emergency Life-Threatening Circumstances and Contested Judgments of Conscience.

https://doi.org/10.1080/15265161.2018.1478033