Prof. Włodzimierz Galewicz: O metodach oceniania zdrowotnej jakości życia

POLSKIE TOWARZYSTWO FILOZOFICZNE oraz INSTYTUT FILOZOFII UJ

zapraszają na 208. zebranie Zespołu Metodologiczno-Epistemologicznegoim. Izydory Dąmbskiej

PROF. WŁODZIMIERZ GALEWICZ

wygłosi odczyt pt.:

O metodach oceniania zdrowotnej jakości życia

Abstrakt: Pojęcie jakości życia ma różnorakie zastosowania w etyce i ekonomice opieki zdrowotnej. W jednym z nich wiąże się z pytaniem, jak dzielić niewystarczające zasoby medyczne. Zgodnie z kryterium utylitarnym słuszny jest sposób podziału, z którego wynika najwięcej pożytku. Pożytek, który pewne leczenie przynosi leczonym może jednak polegać nie tylko na przedłużaniu ich życia, lecz także na podnoszeniu jego jakości. Aby uzasadnić określone decyzje w opiece zdrowotnej, trzeba więc również ocenić, jak wpływają one na jakość życia pacjentów. Przedmiotem wykładu będą główne metody, stosowane przy dokonywaniu tego typu ocen. Zebranie rozpocznie się w sali im. Romana Ingardena (25) Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, przy ul. Grodzkiej 52, w poniedziałek 12 października 2015 r. o godz. 18.00.