Oferta pracy dla studentów w projekcie ERC

W związku z realizacją projektu pt. Deep uncertainties in bioethics: genetic research, preventive medicine, reproductive decisions, który jest finansowany przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) w ramach konkursu Starting Grants 2018, Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ (INCET) zaprasza studentów I i II stopnia filozofii, kognitywistyki lub etyki, studiujących w Instytucie Filozofii UJ, do aplikowania o pracę. Do zadań osoby zatrudnionej w projekcie będzie należała m.in. pomoc w wyszukiwaniu materiałów naukowych, organizowaniu wydarzeń naukowych lub popularnonaukowych, prowadzeniu stron internetowych związanych z realizacją projektu, administrowaniu projektem.

 

Wymagania:

– zainteresowanie tematyką projektu (etyka, bioetyka, filozofia nauki, filozofia polityczna, psychologia moralności itp.),

– gotowość do poszerzania swojej wiedzy, także poza tematy filozoficzne,

– zdolności organizacyjne, samodzielność, odpowiedzialność, punktualność, otwartość, pomysłowość,

– zdolność precyzyjnego wyrażania poglądów w mowie i piśmie,

– znajomość angielskiego w stopniu umożliwiającym poprawną i dokładną komunikację pisemną i ustną na tematy administracyjno-organizacyjne.

 

Oferujemy:

– atrakcyjne wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę: ok. 3100 zł brutto miesięcznie w przypadku 1/2 etatu lub 1550 zł brutto miesięcznie w przypadku 1/4 etatu,

– pierwsza umowa będzie zawarta począwszy od 1 lutego 2019 r. na semestr z możliwością przedłużenia na kolejne semestry,

– praca w przyjaznej atmosferze w elastycznych godzinach, uwzględniająca priorytety związane ze studiowaniem i/lub pisaniem pracy magisterskiej,

– zdobycie doświadczenia w międzynarodowym środowisku naukowym.

 

Zgłoszenia należy przesyłać do 31 października 2018 r. na adres t.zuradzki@uj.edu.pl (w tytule e-maila proszę napisać: ERC – praca dla studenta), w załączniku proszę przesłać:

1) Krótki list motywacyjny opisujący własne zainteresowania naukowe i wyjaśniający motywację do pracy w tym projekcie (w liście można wymienić ew. dokonania naukowe lub organizacyjne, np. publikacje, wystąpienia na konferencjach studenckich, przynależność do kół studenckich  itp.), nie więcej niż 2 strony A4.

2) Średnią ocen z dotychczasowego przebiegu studiów (nie dotyczy osób na I roku studiów I stopnia).

3) Esej o tematyce filozoficznej (może to być esej zaliczeniowy na jakieś zajęcia).

4) Skan certyfikatu poświadczającego znajomość języka angielskiego.

 

W listopadzie lub grudniu 2018 r. z wybranymi kandydatami odbędą się rozmowy kwalifikacyjne (w języku polskim).

Streszczenie projektu dostępne jest tu:

http://www.incet.uj.edu.pl/wp-content/uploads/2018/08/B1-summary.pdf

Więcej informacji na temat działalności Interdyscyplinarnego Centrum Etyki UJ można znaleźć tu:

http://www.incet.uj.edu.pl/

Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ jest wydawcą czasopisma popularnonaukowego „Filozofia w Praktyce”.

 

Projekt pt. Deep uncertainties in bioethics: genetic research, preventive medicine, reproductive decisions jest finansowany przez European Research Council (ERC) w ramach konkursu Starting Grants 2018. Kierownikiem projektu jest dr Tomasz Żuradzki.