Paidagogos Pro – Wdrożeniowe Prace Magisterskie

Serdecznie zapraszamy do współpracy w projekcie Paidagogos Pro – Wdrożeniowe Prace Magisterskie, realizowanym na Wydziale Filozoficznym.

Program Paidagogos Pro oferuje studentom wsparcie w nawiązywaniu relacji zawodowych poprzez napisanie wdrożeniowej pracy magisterskiej we współpracy z instytucją ze środowiska społeczno-gospodarczego.

 

Do tej pory udało nam się nawiązać współpracę z dwudziestoma kilkoma instytucjami – informacje na ich temat, jak również proponowane przez nich zagadnienia do opracowania w pracach magisterskich publikujemy na platformie projektu: www.paidagogos.uj.edu.pl

 

Student, po uzyskaniu zgody promotora, otrzymuje ze strony wybranej instytucji również wsparcie tzw. mentora, którego zadaniem jest pomoc w tworzeniu pracy wdrożeniowej. Do końca lutego 2018 prowadzimy rekrutację studentów do projektu, a od marca do czerwca/ września 2019 trwa praca nad powstawaniem prac magisterskich.

 

W 2018 roku organizujemy studentom warsztaty i wizyty studyjne. Podczas pracy w projekcie studenci otrzymują stypendium badawcze, a pod koniec projektu proponujemy im udział w konkursie na najlepszą pracę magisterską. Paidagogos Pro proponuje również wynagrodzenie dla promotora, płatne jednorazowo w końcowej fazie projektu.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Agnieszką Święch, pełnomocnikiem dziekana ds. komercjalizacji efektów kształcenia. 

Wydział Filozoficzny UJ
tel. 534 999 126

oraz opiekunem studentów mgr Anną Kuchtą, (anna.kuchta@o2.pl​)