Sympozjum Polskiego Towarzystwa Bioetycznego „O etycznych problemach demencji”

Polskie Towarzystwo Bioetyczne zaprasza na sympozjum „O etycznych problemach demencji”, Instytyt Filozofii UJ, ul. Grodzka 52, sala 25, 12 grudnia 2015, godz. 10.15-12.15. Sympozjum będzie się składać z dwóch wprowadzających wykładów – wygłoszą je prof. dr hab. Kazimierz Szewczyk (UM w Łodzi) i dr Tomasz Sroka (Wydział Prawa i Administracji UJ) – oraz ok. 40-minutowej dyskusji.