Wokół równości w opiece zdrowotnej – debata internetowa

Zapraszamy do udziału w internetowej debacie Wokół równości w opiece zdrowotnej, organizowanej przez Instytut Filozofii i Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ w ramach projektu badawczego „Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej” (finansowanego z grantu NCN (nr 2013/08/A/HS1/00079). Na stronie debaty można znaleźć następujące teksty:

Zachęcamy zarówno uczestników krakowskiego sympozjum, jak i inne zainteresowane osoby do nadsyłania głosów, opatrzonych tytułem „debata wokół równości”, na adres towarzystwo.bioetyczne [at] gmail.com. Przesyłając swoją wypowiedź, autor implicite udziela zgody na jej zamieszczenie na stronie debaty, po ewentualnych poprawkach językowych, nienaruszających jej treści.