Wokół równości w opiece zdrowotnej – konferencja Polskiego Towarzystwa Bioetycznego

Polskie Towarzystwo Bioetyczne wraz z Instytutem Filozofii i Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową pt. „Wokół równości w opiece zdrowotnej”, która odbędzie się w dniach 11 listopada 2016 w Krakowie. Więcej informacji:

http://bioet.pl/

Konferencja będzie poświęcona etycznym problemom związanym z równością w opiece zdrowotnej. Przedmiotem planowanych w jej trakcie dyskusji, do których oprócz bioetyków są zapraszani również lekarze, prawnicy i ekonomiści, mają być zwłaszcza cztery kręgi tematyczne: 1. rozumienie równości w opiece zdrowotnej, 2. równy dostęp do świadczeń zdrowotnych w świetle polskiego prawodawstwa, 3. przejawy i powody etycznie rażącej nierówności w polskiej opiece zdrowotnej, 4. równość w opiece zdrowotnej a równoległe prywatne finansowanie świadczeń gwarantowanych (przez opłaty bezpośrednie i dodatkowe ubezpieczenia).

Program

Konferencja odbędzie się w piątek 11 listopada w sali im. Romana Ingardena (nr 25) w Instytucie Filozofii UJ.

9.30-10.00 – Rejestracja uczestników

Sesja I

10.00-10.40 – prof. dr hab. Daniel Lach (UAM, Wydział Prawa): „Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych – między równością a dyferencjacją”.

10.40-11.20 – dr hab. Christoph Sowada (Instytut Zdrowia Publicznego CM UJ): „Alokacyjne konsekwencje rozwoju prywatnych równoległych ubezpieczeń zdrowotnych w społeczeństwach kierujących się egoizmem, altruizmem lub zawiścią”

11.20-12.00 – dr Tomasz Sroka (UJ, Wydział Prawa): „Kryteria dostępu pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”

12.00-12.15 – przerwa kawowa

12.15-12.35 – prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz (Instytut Filozofii UJ): „Wokół równości w opiece zdrowotnej. Wprowadzenie do dyskusji”

12.35-13.15 – dyskusja

13.15-14.45 – przerwa w obradach

Sesja II

14.45-15.25 – prof. dr hab. Barbara Chyrowicz (Wydział Filozoficzny KUL): „Problem liczenia pacjentów w sytuacji niedoboru środków. Dyskusja wokół kazusu ratowania ludzi Johna Taureka”

15.25-16.05 – prof. dr hab. n. med. Tomasz Pasierski (UM w Warszawie): „Rola oceny technologii medycznych (HTA) w zapewnieniu równości dostępu do opieki zdrowotnej”

16.05-16.45 – Anna Janczewska-Radwan (Ekspert ds. systemu ochrony zdrowia BCC): (tytuł wystąpienia zostanie uzupełniony)

16.45-17.00 – przerwa kawowa

17.00-17.40 – dyskusja

Sesja III – Internetowa debata Wokół równości w opiece zdrowotnej