Wykład prof. Jeffa McMahana (Uniwersytet Oksfordzki) na UJ

Wykład prof. Jeffa McMahana z Uniwersytetu Oksfordzkiego zatytułowany When We Begin to Exist and How That Matters Morally odbędzie się w środę 28 października o godz. 18.00 w sali audytoryjnej Pałacu Larischa przy ul. Brackiej 12 w Krakowie.

Profesor Jeff McMahan pełni obecnie funkcję „White’s Professor of Moral Philosophy” na Uniwersytecie w Oksfordzie, a jego poprzednikami na tym stanowisku byli m.in. William D. Ross, John L. Austin, Richard M. Hare, Bernard Williams, John Broome. W języku polskim ukazała się książka McMahana Etyka zabijania. Problemy na obrzeżach życia (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013) oraz artykuł Etyka zabijania na wojnie, który został przedrukowany w antologii Etyka wojny (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009). Prof. McMahan publikował także w czasopiśmie „Diametros” wydawanym przez Instytut Filozofii UJ (Pacifism and moral theory, „Diametros” 23, 2010).

Wizyta prof. Jeffa McMahana w Krakowie, na zaproszenie Zakładu Badań nad Etyką Zawodową IF UJ, jest organizowana w ramach programu „Mentoring” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, którego laureatem jest dr Tomasz Żuradzki. Sprawozdania z wykładu i seminariów zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu Filozofia w praktyce.