Tom 8 (2022)

Problem leczenia zidentyfikowanych i statystycznych istnień na przykładzie HIV/AIDS – spojrzenie praktyczne

Michał Szotek
Tom 8 (2022), Artykuł 3 Brak komentarzy

Według statystyk WHO na rok 2019 dotyczących HIV, liczba osób zarażonych wirusem niedoboru odporności na świecie szacowana jest na 38 milionów, z czego nowe zakażenia w 2019 roku stanowiły około 1,7 miliona [1]. Ogólnoświatowa walka z rozprzestrzenianiem się wirusa oraz przeciwdziałaniem jego skutkom wciąż obejmuje wielkie liczby i nadal pozostaje kwestią aktualną w obszarze zdrowia […]

Czytaj więcej

Świadoma zgoda w Deep Brain Stimulation

Ida Miczke
Tom 8 (2022), Artykuł 2 Brak komentarzy

W debacie bioetycznej powszechnie przyjmuje się, że warunkiem dopuszczalności wykonania interwencji medycznej jest uzyskanie od pacjenta świadomej zgody. Jak wskazują Beauchamp i Childress, ze świadomą zgodą mamy do czynienia w sytuacji, w której pacjent lub uczestnik badań jest odpowiednio kompetentny i podejmuje samodzielną i dobrowolną decyzję w sprawie, w której lekarz lub badacz przedstawia mu […]

Czytaj więcej

Nieinwazyjna separacja i superinkubator: Problemy z wysokim statusem moralnym płodu w argumentacji na rzecz moralnej dopuszczalności aborcji

Maciej Piwowarski
Tom 8 (2022), Artykuł 1 Brak komentarzy

Judith Jarvis Thomson w klasycznym już artykule Obrona Aborcji (A Defense of Abortion) z roku 1971 dowodziła, że aborcja jest procedurą moralnie dopuszczalną, nawet jeśli przyznamy ludzkim płodom wysoki status moralny. Posłużyła się do tego następującą historyjką: Budzisz się rano i stwierdzasz, że znajdujesz się w łóżku plecami do nieprzytomnego skrzypka […]. Rozpoznano u niego […]

Czytaj więcej

Kontakt

Instytut Filozofii UJ
ul. Grodzka 52
31-044 Kraków
filozofiawpraktyce@iphils.uj.edu.pl