Tag: transplantacje

4 artykułów z wybranym tagiem

Lekarze wykonujący operacje

Pobieranie narządów po nieodwracalnym zatrzymaniu krążenia

Zgodnie z prawem, aby stwierdzić śmierć w oparciu o kryteria krążeniowe musi dojść do nieodwracalnego zatrzymania...

avatar Piotr Nowak 13 Listopada 2017
operacja, w której bierze udział dużo personelu medycznego

Psychologiczne wyjaśnienia preferencji dotyczących dawstwa organó...

Badacze potwierdzają, że niechętnie zastanawiamy się nad swoimi preferencjami dotyczącymi dawstwa organów, ponieważ nie chcemy uzmysławiać...

avatar Katarzyna Marchewka 05 Września 2016
banknoty jednodolarowe

Ciało na sprzedaż

Czy społeczny sprzeciw wobec świadczenia usług seksualnych dla niepełnosprawnych, a także wobec innych form tzw. sprzedawania...

avatar Piotr Nowak 26 Lutego 2016
Skan móżdżku

Czy „śmierć mózgowa” to śmierć człowieka?

Testy neurologiczne służące stwierdzaniu śmierci są wiarygodnymi narzędziami, ponieważ pozwalają na stwierdzenie takiego stanu mózgu, który...

avatar Piotr Nowak 18 Października 2015