Nasz cel

Dla wielu ludzi filozofia to śmiertelnie nudna dyscyplina uprawiana przez oderwanych od rzeczywistości szaleńców, którzy często zadają niestosowne do okoliczności pytania. Głównym celem czasopisma popularnonaukowego „Filozofia w Praktyce” jest obalenie tego stereotypowego wizerunku i pokazanie, że filozofia to fascynująca, żywa i atrakcyjna dyscyplina, zaś od rozstrzygnięć filozoficznych zależą zarówno stanowiska zajmowane w najbardziej kontrowersyjnych sporach współczesnych, jak i decyzje publiczne o olbrzymim znaczeniu finansowym.

Nasza historia

„Filozofia w Praktyce” powstała we wrześniu 2015 r. dzięki finansowaniu z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na podstawie Umowy nr 139/UD/SKILLS/2015 o wykorzystanie Nagrody przyznanej Tomaszowi Żuradzkiemu w konkursie eNgage w ramach projektu SKILLS współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie „FwP” w okresie od 1 września 2015 do 31 października 2016 r. było finansowane z tego źródła. W roku akademickim 2016/2017 „Filozofia w Praktyce” była finansowana ze środków Fundacji PZU (Nagroda Naukowa, konkurs dla studentów, promocja), a także Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, konkurs Rozwój 2.b. W latach 2017-19 honoraria za teksty dla czasopisma popularnonaukowego „FwP” były finansowane przez Instytut Filozofii UJ w ramach projektu „Zintegrowany system zdalnego nauczania w IF UJ”. Od 2019 r. działalność FwP jest finansowana w ramach projektu BIOUNCERTAINTY (nr 805498) przyznanego Tomaszowi Żuradzkiemu w ramach konkursu Starting Grant przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych.

Partnerzy

partner partner partner partner partner partner partner partner partner

Zespół redakcyjny

Redaktorem naczelnym czasopisma „Filozofia w Praktyce” jest dr hab. Tomasz Żuradzki, prof. UJ, członkami zespołu redakcyjnego są współpracownicy Interdyscyplinarnego Centrum Etyki UJ (wydawcy portalu i czasopisma): dr hab. Wojciech Ciszewski, dr Maciej Juzaszek, dr Piotr Nowak, Bartosz Biskup, Maciej Piwowarski, Karolina Wiśniowska oraz Izabela Zwiech.

Wspieraj filozofię w praktyce

Osoby lub instytucje, które chciałyby w jakikolwiek sposób wesprzeć realizację naszego projektu prosimy o kontakt drogą elektroniczną. Teksty proponowane do „Filozofii w Praktyce” powinny być napisane przystępnym językiem zrozumiałym dla ogólnie wykształconego czytelnika, a przy opracowywaniu bibliografii prosimy się kierować wytycznymi dla autorów na stronie czasopisma naukowego „Diametros”. Wszystkie artykuły są udostępniane na podstawie otwartych licencji prawnoautorskich, Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).

Czytaj więcej