Konkurs dla studentów

Ogłaszamy kolejny konkurs dla studentów z całej Polski na prace dotyczące szeroko rozumianej filozofii praktycznej

Termin zgłaszania prac: 30 czerwca 2024 roku!

 

* Uprawnieni do zgłaszania prac są studenci (w roku akademickim 2023/2024) wszystkich polskich szkół wyższych studiów jednolitych, I lub II stopnia wszystkich kierunków.

* Objętość całkowita (wraz z bibliografią i przypisami): nie więcej niż 20 tys. znaków ze spacjami.

* Bibliografia powinna być robiona w spójny sposób wedle standardów czasopism naukowych (np. można się wzorować na czasopiśmie „Diametros”).

* Prace powinny być nadsyłane w formacie docx i nie powinny zawierać żadnych informacji pozwalających na identyfikację autora (imienia, nazwiska, nazwy uczelni czy autocytowań).

* W zgłoszeniu pracy przesyłanym na adres fwp@uj.edu.pl proszę podać następujące informacje: tytuł pracy, imię i nazwisko, uczelnia, rok i kierunek studiów.

* Prace nadesłane do konkursu nie powinny być wcześniej ani publikowane, ani udostępniane publicznie (ale mogą to być prace zaliczeniowe).

* Oceny dokona zespół „Filozofii w Praktyce” na podstawie następujących kryteriów: tematyka pracy, jakość argumentacji filozoficznej, znajomość współczesnych dyskusji z zakresu filozofii praktycznej, atrakcyjność prezentacji, poprawność językowa.

* Termin zgłaszania prac: 30 czerwca 2024 roku.

* Ogłoszenie wyników: wrzesień 2024

* Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody pieniężne (1200 zł, 1000 zł, 800 zł) oraz wyróżnienia (200 zł), a ich prace mogą zostać opublikowane w czasopiśmie „Filozofia w Praktyce”.

* Przesyłanie zgłoszeń oraz ewentualne pytania: fwp@uj.edu.pl

* W roku akademickim 2023/24 nagrody i wyróżnienia są finansowane przez Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ.


Wyniki konkursu dla studentów w roku 2023!

I Nagroda

Piotr Litwin (Uniwersytet Jagielloński), Czy powinniśmy przestać mówić o „fake newsach”?

II Nagroda

Karol Milczarek (Uniwersytet Warszawski), Czy można ponosić odpowiedzialność za działania ze słabej woli?

III Nagroda

Dawid Obcowski (Uniwersytet Jagielloński), Czy ChatGPT odbierze pracę scenarzystom w Hollywood? Analiza kreatywności AI.

Wyróżnienie

Iga Tomaszewska (Uniwersytet Gdański), Kilka sekund temu człowiek, teraz już tylko rzecz? O problematyce statusu zwłok ludzkich w Polsce

 

 

Wszystkim osobom uczestniczącym w konkursie serdecznie gratulujemy!

 


Wyniki konkursu dla studentów w roku 2021/22!

I Nagroda

Ida Miczke (Uniwersytet Warszawski), Autonomia cielesna kobiety kontra obowiązki rodzicielskie: problem inwazyjnych interwencji medycznych na sprzeciwiających się ciężarnych

II Nagroda

Zofia Domagalska (Uniwersytet Jagielloński), Czy pacjentom w stanie śmierci mózgu można zaszkodzić?

III Nagroda

Nataniel Lindberg (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Robociku, dlaczego masz takie wielkie oczy? Słodkość jako narzędzie manipulacyjne w projektowaniu robotów mobilnych

Wyróżnienia

Damian Żarczyński (Uniwersytet Jagielloński), Samochód jako artefakt polityczny – czy rządzą nami maszyny?

Dorota Drożyńska (Uniwersytet Jagielloński), Czy głęboka ekologia uratowałaby polskie miasta?

 

Wszystkim osobom uczestniczącym w konkursie serdecznie gratulujemy!

 


Wyniki konkursu dla studentów w roku 2020/21

I Nagroda

Maciej Piwowarski, Nieinwazyjna separacja a superinkubator. Problemy z wysokim statusem moralnym płodu w argumentacji proaborcyjnej

II Nagroda

Michał Szotek, Problem leczenia zidentyfikowanych i statystycznych istnień na przykładzie HIV/AIDS – spojrzenie praktyczne

III Nagroda

Ida Miczke, Świadoma zgoda w Deep Brain Stimulation

Wyróżnienia

Zofia Domagalska, Tworzenie dzieci obarczonych upośledzeniem, a zasada korzyści prokreacyjnej

Anna Halewska, Czy mamy obowiązek protestować? Kantowskie spojrzenie na opresję na przykładzie sprawy aborcji w Polsce

Piotr Jończyk, O Pinokiu i kłamstwach w żywe oczy

Nataniel Lindberg, Czy powinniśmy mieć prawo do usuwania wspomnień?

Szymon Sauer, Kto jest odpowiedzialny w sprawie Lisy Montgomery?

Katarzyna Żebrowska, Czy zwierzęta powinny zniknąć? Analiza etyki badań klinicznych i praktyki językowej w przypadku zwierząt pozaludzkich


Wyniki konkursu dla studentów w roku 2019/20

I Nagroda

Bartosz Biskup, Co powiedział Bill Clinton? Filozofia języka w praktyce

II Nagroda

Maciej Piwowarski, Pomoc w śmierci czy wspomagane samobójstwo? Analiza pojęciowa

III Nagroda

Radosław Ciuksza, Problem nietożsamości i niepewność istnienia

Wyróżnienia

Karolina Czarnecka, Rezygnacja z przeżyć – wpływ aparatu fotograficznego na procesy pamięci i uwagi

Mateusz Dzięcioł, Performatywność języka matematyki a wybrane implikacje moralne

Piotr Litwin, Dopuszczalność użycia i kwestia odpowiedzialności za roboty bojowe

Łukasz Łyżwa, Ethics of strategic (not)voting

Paweł Neumann-Karpiński, Czwarta plaga – niebezpieczne emocje w dobie pandemii

W roku akademickim 2019/20 nagrody i wyróżnienia zostały ufundowane przez Instytut Filozofii UJ i Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ.


Wyniki konkursu dla studentów w roku 2018/19

I Nagroda

Karolina Wiśniowska (MISH UJ), Zasada prokreacyjnej dobroczynności i jej zastosowanie w niesprawiedliwych społeczeństwach

II Nagroda

Alicja Krasnowska (IF UW), Kogo potrąci samochód autonomiczny? Moralność pojazdów bezzałogowych

III Nagroda

Paweł Neumann-Karpiński (IF UJ), Jak inwestować w dobro? Analiza koncepcji Ryzyka Moralnego Dana Mollera

Wyróżnienia (karty prezentowe na zakup książek)

Anna Celska (MISH UW)

Stanisław Kamiński (filozofia, Uniwersytet Gdański)

Szymon Sauer (psychologia i informatyka, UJ)

Katarzyna Żebrowska (kognitywistyka, UJ)

W roku akademickim 2018/19 nagrody i wyróżnienia zostały ufundowane przez Instytut Filozofii UJ i Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ.


Wyniki konkursu dla studentów w roku akademickim 2016/17

I Nagroda

Weronika Uryś, Odpowiedzialność jednostek za zbrodnie wojenne

II Nagroda

Igor Awdiejew, Rozgrywka o życie: niektóre problemy moralne w obliczu Gry Antona

III Nagroda

Szymon Sauer, Filozofia lepsza od kawy: wpływ filozofowania na efektywność przyswajania wiedzy

Wyróżnienia (karty prezentowe na zakup książek)

Konrad Paluchowski

Piotr Sołowij

Aleksandra Biegalska

Anna Czepiel

Błażej Mzyk

Karol Gromek

Marcin Rabiza

Paweł Zarosa

W roku akademickim 2016/17 fundatorem nagród była Fundacja PZU.


Wyniki konkursu w roku akademickim 2015/16

I Nagroda (800 zł)

Stanisław Kamiński (Uniwersytet Warszawski), Filozoficzne aspekty wykorzystania metod statystycznych w rozumowaniach prawniczych

II Nagroda (400 zł)

Arkadiusz M. Jasiński (Uniwersytet Opolski), Moralny status ludzkiego zarodka a wspomagany rozród

III Nagroda (200 zł)

Dominika Struzik (Uniwersytet Jagielloński), Czy tortury są kiedykolwiek dopuszczalne?

Wyróżnienie I stopnia (karta prezentowa na zakup książek o wartości 200 zł)

Aleksandra Andrzejczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Katarzyna Tabaka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Weronika Węc (Uniwersytet Jagielloński)

Wyróżnienie II stopnia (karta prezentowa na zakup książek o wartości 100 zł)

Anna Glac (Uniwersytet Jagielloński)

Piotr Mazurski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Łukasz Kukiełka (Uniwersytet Jagielloński)

W roku akademickim 2015/16 fundatorem nagród była Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.