user_avatar

Adam Woźniak

Uniwersytet Jagielloński

Doktorant na Wydziale Filozoficznym UJ.

Artykuły autora

osoba przytwierdzona do krzesła pod wodą

Nieodwracalność tortur

Intuicja poddanego torturom Améry’ego prowadzi ku podważeniu tezy, zgodnie z którą nieodwracalność wyróżniałaby wyłącznie krzywdę poniesioną...

avatar Adam Woźniak 09 Stycznia 2019