user_avatar

Adrianna Smurzyńska

Uniwersytet Jagielloński

Doktorantka w Zakładzie Ontologii Instytutu Filozofii UJ, przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą mentalizacji.

Artykuły autora

osoba w ciemnym pomieszczeniu oświetlana przez okno

Czy jesteśmy bardziej racjonalni od pacjentów cierpiących na zabu...

Sam sposób rozumowania, czy dochodzenia do swoich przekonań niekoniecznie świadczy o zaburzeniu psychicznym. Co więcej, nierzadko...

avatar Adrianna Smurzyńska 20 Października 2019