user_avatar

Adrianna Smurzyńska

Uniwersytet Jagielloński

Doktorantka w Zakładzie Ontologii Instytutu Filozofii UJ, przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą mentalizacji.

Artykuły autora

Czy jesteśmy bardziej racjonalni od pacjentów cierpiących na zabu...

Sam sposób rozumowania, czy dochodzenia do swoich przekonań niekoniecznie świadczy o zaburzeniu psychicznym. Co więcej, nierzadko...

avatar Adrianna Smurzyńska 20 Października 2019