user_avatar

Artur Szachniewicz

Uniwersytet Jagielloński

Doktorant w Zakładzie Ontologii Instytutu Filozofii UJ.

Artykuły autora

ultrasonograf płodu

Metafizyka ciąży a prawa reprodukcyjne

Zagadnienie prawa do aborcji nie jest jedynie teoretyczną kwestią etyczną czy prawną. (…) Ma ono bowiem...

avatar Artur Szachniewicz 31 Maja 2019