user_avatar

Klaudyna Horniczak

Uniwersytet Jagielloński

Doktorantka w SDNS UJ. Absolwentka prawa WPIA UJ oraz filozofii w ramach MISH UJ. Jej głównym przedmiotem badań jest filozofia polityczna, filozofia feministyczna, oraz gender studies. Obecnie zatrudniona jest jako wykonawczyni w projekcie badawczym „Etyka przekonań instytucjonalnych” w Katedrze Teorii Prawa WPIA UJ.

Wpisy w encyklopedii

Płeć w medycynie