user_avatar

Marcin Waligóra

Uniwersytet Jagielloński

Profesor w Zakładzie Filozofii i Bioetyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Prowadzi badania mające na celu udoskonalenie mechanizmów ochrony uczestników badań w biomedycynie. Kieruje pracami zespołu REMEDY, Research Ethics in Medicine Study Group.

Artykuły autora

Etyka badań klinicznych podczas pandemii COVID-19

Tradycyjne procedury badawcze bywają w czasie pandemii radykalnie modyfikowane. Niektóre szczepionki są testowane z udziałem ludzi...

avatar Marcin Waligóra 14 Czerwca 2020

Testy leków z udziałem dzieci w onkologii pediatrycznej

Rozstrzygnięcie dyskusji dotyczącej potencjalnej terapeutyczności jest szczególnie istotne w przypadku badań klinicznych z udziałem dzieci. Jako...

avatar Marcin Waligóra 21 Lutego 2018

Komórki macierzyste a złudzenie terapeutyczne

„Nadzieja w komórkach macierzystych. Nowa terapia dla dzieci” – głosi tekst na okładce jednego z ostatnich...

avatar Marcin Waligóra 16 Listopada 2015