user_avatar

Adrian Stencel

Uniwersytet Jagielloński

Adiunkt w Pracowni Filozofii Nauk Przyrodniczych Instytututu Filozofii UJ.

Artykuły autora

BitCoin

Czy finansowanie społecznościowe przez 'blockchain’ może by...

W kwestii finansowania nauki pożądanym kierunkiem wydaje się mi się i) większa demokratyzacja badań tj. finansowanie...

avatar Adrian Stencel 31 Grudnia 2021
mikroskopowy obraz mikroorganizmów

Człowiek i jego symbiotyczne mikroorganizmy: wielość czy jedność?

Czy powinniśmy traktować organizm wielokomórkowy wraz z jego mikrobiomem jako pojedynczy obiekt czy może zbiór obiektów...

avatar Adrian Stencel 10 Lutego 2017