user_avatar

Konrad Kołodziejczyk

Uniwersytet Jagielloński

Doktorant w Instytucie Filozofii UJ.

Artykuły autora

chirurżka

Wczesna aborcja a możliwość krzywdzenia

O danej istocie możemy orzec, że jest świadoma, jeśli sensowne jest pytanie o to, jak to...

avatar Konrad Kołodziejczyk 11 Czerwca 2017