user_avatar

Zofia Piwowarska

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Studentka czwartego roku prawa na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Interesuje się prawem karnym, prawem Unii Europejskiej oraz prawami człowieka i prawami kobiet.

Artykuły autora

Bądźmy konsekwentni: niejasny status płodu w polskim systemie pra...

Prawo aborcyjne w Polsce, zwłaszcza od czasu słynnego już wyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej z 2020...

avatar Zofia Piwowarska 25 Września 2023