user_avatar

Bartosz Biskup

Uniwersytet Jagielloński

Doktorant w SDNS UJ. Absolwent filozofii i prawa. Jego główny przedmiot badań to filozofia prawa, filozofia języka oraz nurt Gender and The Law. Członek Collegium Invisibile.

Artykuły autora

dwie obrączki

Instytucja małżeństwa jest niesprawiedliwa

Pary jednopłciowe (podobnie jak single czy konkubinaty heteroseksualne) nie mają dostępu do prawnych przywilejów związanych z...

avatar Bartosz Biskup 09 Kwietnia 2021
gestykulujący Bill Clinton podczas wypowiedzi

Co powiedział Bill Clinton? Filozofia języka w praktyce

Przyznawszy się podczas procesu, że jednak miał „niestosowny kontakt intymny” z Moniką Lewinsky, Clinton podtrzymywał jednocześnie,...

avatar Bartosz Biskup 14 Września 2020