user_avatar

Wojciech Ciszewski

Uniwersytet Jagielloński

Doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii Prawa WPiA UJ.

Artykuły autora

Dopuszczalność handlu głosami a sprzedawanie „kiełbasy wyborczej”

Zwolennicy dopuszczalności handlu głosami wspierają swoje stanowisko, odwołując się do analogii między sprzedawaniem głosów w wyborach...

avatar Wojciech Ciszewski 06 Lipca 2020

Znaczenie intencji w procesie stanowienia prawa

Wątpliwe jest, czy w przypadku instytucjonalnej kontroli działań politycznych powinny być aplikowane te same kryteria, które...

avatar Wojciech Ciszewski 09 Czerwca 2019

Jaki jest cel zakazu dyskryminacji na rynku usług?

Jaki jest cel regulacji zakazujących dyskryminacji na rynku usług? Dopuszczalność motywowanej moralnie odmowy realizacji świadczenia bardzo...

avatar Wojciech Ciszewski 01 Marca 2018

Reguła trzech plastikowych reniferów, czyli o moralności szopki b...

Na czas świąt Bożego Narodzenia na ulicach, placach miejskich, prywatnych posesjach i w witrynach sklepowych pojawiają...

avatar Wojciech Ciszewski 19 Grudnia 2017

Zasada suwerenności ludu w demokratycznym państwie

W debacie publicznej powoływanie się na ideę suwerenności ludu służy najczęściej usprawiedliwianiu decyzji politycznych (…) albo...

avatar Wojciech Ciszewski 03 Lutego 2017

Demokratyczna legitymacja Trybunału Konstytucyjnego

Zarzut deficytu demokratycznej legitymacji jest szeroko dyskutowany także w literaturze filozoficznej. Głosi on, że sądy konstytucyjne...

avatar Wojciech Ciszewski 07 Marca 2016