user_avatar

Francesco Testini

Uniwersytet Jagielloński

Francesco Testini uzyskał stopień doktora nauk politycznych na Uniwersytecie w Mediolanie w 2021 r., specjalizując się w filozofii politycznej. W czasie studiów doktoranckich był gościem naukowym na Uniwersytecie Oksfordzkim i Uniwersytecie w Southampton. Jego zainteresowania badawcze dotyczą głównie fundamentalnych i metodologicznych aspektów filozofii moralnej i politycznej oraz ich związku z naukami społecznymi. Jego artykuły na te i inne tematy ukazały się w czasopismach międzynarodowych, takich jak, European Journal of Political Theory, Res Publica, czy Parliamentary Affairs.

Artykuły autora

Czy naprawdę potrzebujemy kary?

Amerykańscy aktywiści i akademicy nie od dziś ubolewają nad hipertroficznym, nieludzkim i dyskryminującym charakterem tamtejszego wymiaru sprawiedliwości...

avatar Francesco Testini 16 Czerwca 2024