Tag: demokracja

3 artykułów z wybranym tagiem

Obrazek przedstawiający szopkę bożonarodzeniową

Reguła trzech plastikowych reniferów, czyli o moralności szopki b...

Na czas świąt Bożego Narodzenia na ulicach, placach miejskich, prywatnych posesjach i w witrynach sklepowych pojawiają...

avatar Wojciech Ciszewski 19 Grudnia 2017
manifestacja, której uczestnicy mają uniesione prawe pięści

Zasada suwerenności ludu w demokratycznym państwie

W debacie publicznej powoływanie się na ideę suwerenności ludu służy najczęściej usprawiedliwianiu decyzji politycznych (…) albo...

avatar Wojciech Ciszewski 03 Lutego 2017
młotek sędziowski

Demokratyczna legitymacja Trybunału Konstytucyjnego

Zarzut deficytu demokratycznej legitymacji jest szeroko dyskutowany także w literaturze filozoficznej. Głosi on, że sądy konstytucyjne...

avatar Wojciech Ciszewski 07 Marca 2016