KONKURS DLA STUDENTÓW

Wyniki konkursu dla studentów w roku 2019/20

I Nagroda

Bartosz Biskup, Co powiedział Bill Clinton? Filozofia języka w praktyce.

II Nagroda

Maciej Piwowarski, Pomoc w śmierci czy wspomagane samobójstwo? Analiza pojęciowa

III Nagroda

Radosław Ciuksza, Problem nietożsamości i niepewność istnienia

Wyróżnienia

Karolina Czarnecka, Rezygnacja z przeżyć – wpływ aparatu fotograficznego na procesy pamięci i uwagi

Mateusz Dzięcioł, Performatywność języka matematyki a wybrane implikacje moralne

Piotr Litwin, Dopuszczalność użycia i kwestia odpowiedzialności za roboty bojowe

Łukasz Łyżwa, Ethics of strategic (not)voting

Paweł Neumann-Karpiński, Czwarta plaga – niebezpieczne emocje w dobie pandemii

———————————

Ogłaszamy kolejny konkurs dla studentów z całej Polski na prace dotyczące szeroko rozumianej filozofii praktycznej.

* Uprawnieni do zgłaszania prac są studenci (w roku akademickim 2019/20) wszystkich polskich szkół wyższych studiów I lub II stopnia wszystkich kierunków.

* Objętość całkowita (wraz z bibliografią i przypisami): nie więcej niż 20 tys. znaków ze spacjami.

* Bibliografia powinna być robiona w spójny sposób wedle standardów czasopism naukowych (np. można się wzorować na czasopiśmie „Diametros”).

* W nagłówku pracy proszę podać następujące informacje: tytuł pracy, imię i nazwisko, uczelnia, rok i kierunek studiów.

* Prace nadesłane do konkursu nie powinny być wcześniej ani publikowane, ani udostępniane publicznie (ale mogą to być prace zaliczeniowe).

* Oceny dokona zespół „Filozofii w Praktyce” na podstawie następujących kryteriów: tematyka pracy, jakość argumentacji filozoficznej, znajomość współczesnych dyskusji z zakresu filozofii praktycznej, atrakcyjność prezentacji, poprawność językowa.

* Termin zgłaszania prac: 31 maja 2020 roku.

* Ogłoszenie wyników: czerwiec 2020

* Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody pieniężne (1000 zł, 500 zł, 250 zł) oraz kupony na zakup książek, a ich prace mogą zostać opublikowane w czasopiśmie „Filozofia w Praktyce.

* Przesyłanie zgłoszeń oraz ewentualne pytania: fwp@uj.edu.pl

* W roku akademickim 2019/20 nagrody i wyróżnienia są finansowane przez Instytut Filozofii UJ i Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ.

 


Wyniki konkursu dla studentów w roku 2018/19

I Nagroda

Karolina Wiśniowska (MISH UJ), Zasada prokreacyjnej dobroczynności i jej zastosowanie w niesprawiedliwych społeczeństwach

II Nagroda

Alicja Krasnowska (IF UW), Kogo potrąci samochód autonomiczny? Moralność pojazdów bezzałogowych

III Nagroda

Paweł Neumann-Karpiński (IF UJ), Jak inwestować w dobro? Analiza koncepcji Ryzyka Moralnego Dana Mollera

 

Wyróżnienia (karty prezentowe na zakup książek)

Anna Celska (MISH UW)

Stanisław Kamiński (filozofia, Uniwersytet Gdański)

Szymon Sauer (psychologia i informatyka, UJ)

Katarzyna Żebrowska (kognitywistyka, UJ)

 

W roku akademickim 2019 nagrody i wyróżnienia są finansowane przez Instytut Filozofii UJ i Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ.

 


Wyniki konkursu dla studentów w roku akademickim 2016/17

I Nagroda

Weronika Uryś, Odpowiedzialność jednostek za zbrodnie wojenne

II Nagroda

Igor Awdiejew, Rozgrywka o życie: niektóre problemy moralne w obliczu Gry Antona

III Nagroda

Szymon Sauer, Filozofia lepsza od kawy: wpływ filozofowania na efektywność przyswajania wiedzy

 

Wyróżnienia (karty prezentowe na zakup książek)

Konrad Paluchowski

Piotr Sołowij

Aleksandra Biegalska

Anna Czepiel

Błażej Mzyk

Karol Gromek

Marcin Rabiza

Paweł Zarosa

W roku akademickim 2016/17 fundatorem nagród była Fundacja PZU.

 


Wyniki konkursu w roku akademickim 2015/16

I Nagroda (800 zł)

Stanisław Kamiński (Uniwersytet Warszawski), Filozoficzne aspekty wykorzystania metod statystycznych w rozumowaniach prawniczych

II Nagroda (400 zł)

Arkadiusz M. Jasiński (Uniwersytet Opolski), Moralny status ludzkiego zarodka a wspomagany rozród

III Nagroda (200 zł)

Dominika Struzik (Uniwersytet Jagielloński), Czy tortury są kiedykolwiek dopuszczalne?

 

Wyróżnienie I stopnia (karta prezentowa na zakup książek o wartości 200 zł)

Aleksandra Andrzejczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Katarzyna Tabaka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Weronika Węc (Uniwersytet Jagielloński)

 

Wyróżnienie II stopnia (karta prezentowa na zakup książek o wartości 100 zł)

Anna Glac (Uniwersytet Jagielloński)

Piotr Mazurski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Łukasz Kukiełka (Uniwersytet Jagielloński)

 

W roku akademickim 2015/16 fundatorem nagród była Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.

Wydawca

Partnerzy

Spisy treści

Facebook

Kontakt

ISSN

2451-3962