KONKURS DLA STUDENTÓW

Wyniki konkursu dla studentów w roku 2019

I Nagroda

Karolina Wiśniowska (MISH UJ), Zasada prokreacyjnej dobroczynności i jej zastosowanie w niesprawiedliwych społeczeństwach

II Nagroda

Alicja Krasnowska (IF UW), Kogo potrąci samochód autonomiczny? Moralność pojazdów bezzałogowych

III Nagroda

Paweł Neumann-Karpiński (IF UJ), Jak inwestować w dobro? Analiza koncepcji Ryzyka Moralnego Dana Mollera

Wyróżnienia (karty prezentowe na zakup książek)

Anna Celska (MISH UW)

Stanisław Kamiński (filozofia, Uniwersytet Gdański)

Szymon Sauer (psychologia i informatyka, UJ)

Katarzyna Żebrowska (kognitywistyka, UJ)


Ogłaszamy kolejny konkurs dla studentów na prace dotyczące filozofii praktycznej. Punktem wyjścia do analiz filozoficznych powinno być jakieś bieżące wydarzenie, proces społeczny lub odkrycie naukowe wiążące się np. ze zdrowiem publicznym; ekologią; konfliktami zbrojnymi.

* Uprawnieni do zgłaszania prac są studenci (w roku akademickim 2018/19) wszystkich polskich szkół wyższych studiów I lub II stopnia wszystkich kierunków.

* Objętość całkowita (wraz z bibliografią i przypisami): nie więcej niż 20 tys. znaków ze spacjami.

* Bibliografia powinna być robiona w spójny sposób wedle standardów czasopism naukowych (np. można się wzorować na czasopiśmie „Diametros”).

* W nagłówku pracy proszę podać następujące informacje: tytuł pracy, imię i nazwisko, uczelnia, rok i kierunek studiów.

* Prace nadesłane do konkursu nie powinny być wcześniej ani publikowane, ani udostępniane publicznie (ale mogą to być prace zaliczeniowe).

* Oceny dokona zespół „Filozofii w Praktyce” na podstawie następujących kryteriów: tematyka pracy, jakość argumentacji filozoficznej, znajomość współczesnych dyskusji z zakresu filozofii praktycznej, atrakcyjność prezentacji, poprawność językowa.

* Termin zgłaszania prac: 30 czerwca 2019 roku.

* Ogłoszenie wyników: wrzesień 2019.

* Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody pieniężne (1000 zł, 500 zł, 250 zł) oraz kupony na zakup książek, a ich prace mogą zostać opublikowane w czasopiśmie „Filozofia w Praktyce.

* Przesyłanie zgłoszeń oraz ewentualne pytania: fwp@uj.edu.pl

* W roku akademickim 2018/19 nagrody i wyróżnienia są finansowane przez Instytut Filozofii UJ i Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ

* Plakat do pobrania:

 


Wyniki konkursu dla studentów w roku akademickim 2016/17

I Nagroda

Weronika Uryś, Odpowiedzialność jednostek za zbrodnie wojenne

II Nagroda

Igor Awdiejew, Rozgrywka o życie: niektóre problemy moralne w obliczu Gry Antona

III Nagroda

Szymon Sauer, Filozofia lepsza od kawy: wpływ filozofowania na efektywność przyswajania wiedzy

 

Wyróżnienia (karty prezentowe na zakup książek)

Konrad Paluchowski

Piotr Sołowij

Aleksandra Biegalska

Anna Czepiel

Błażej Mzyk

Karol Gromek

Marcin Rabiza

Paweł Zarosa


Wyniki konkursu w roku akademickim 2015/16

I Nagroda (800 zł)

Stanisław Kamiński (Uniwersytet Warszawski), Filozoficzne aspekty wykorzystania metod statystycznych w rozumowaniach prawniczych

II Nagroda (400 zł)

Arkadiusz M. Jasiński (Uniwersytet Opolski), Moralny status ludzkiego zarodka a wspomagany rozród

III Nagroda (200 zł)

Dominika Struzik (Uniwersytet Jagielloński), Czy tortury są kiedykolwiek dopuszczalne?

 

Wyróżnienie I stopnia (karta prezentowa na zakup książek o wartości 200 zł)

Aleksandra Andrzejczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Katarzyna Tabaka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Weronika Węc (Uniwersytet Jagielloński)

 

Wyróżnienie II stopnia (karta prezentowa na zakup książek o wartości 100 zł)

Anna Glac (Uniwersytet Jagielloński)

Piotr Mazurski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Łukasz Kukiełka (Uniwersytet Jagielloński)

 

W roku akademickim 2015/16 fundatorem nagród była Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.

Wydawca

Partnerzy

Facebook

Kontakt

ISSN

2451-3962