Konkurs

Wyniki konkursu dla studentów w roku akademickim 2016/17

I Nagroda

Weronika Uryś, Odpowiedzialność jednostek za zbrodnie wojenne

II Nagroda

Igor Awdiejew, Rozgrywka o życie: niektóre problemy moralne w obliczu Gry Antona

III Nagroda

Szymon Sauer, Filozofia lepsza od kawy: wpływ filozofowania na efektywność przyswajania wiedzy

 

Wyróżnienia (karty prezentowe na zakup książek)

Konrad Paluchowski

Piotr Sołowij

Aleksandra Biegalska

Anna Czepiel

Błażej Mzyk

Karol Gromek

Marcin Rabiza

Paweł Zarosa


Ogłaszamy kolejny konkurs dla studentów na prace dotyczące filozofii praktycznej. Punktem wyjścia do analiz filozoficznych powinno być jakieś bieżące wydarzenie, proces społeczny lub odkrycie naukowe wiążące się np. ze zdrowiem publicznym; ekologią; konfliktami zbrojnymi.

* Uprawnieni do zgłaszania prac są studenci (w roku akademickim 2016/17) wszystkich polskich szkół wyższych studiów I lub II stopnia wszystkich kierunków.

* Objętość całkowita (wraz z bibliografią i przypisami): 20 tys. znaków ze spacjami (+/- 30 proc.).

* Bibliografia powinna być robiona w spójny sposób wedle standardów czasopism naukowych, np. można się wzorować na czasopiśmie „Diametros”.

* W nagłówku pracy proszę podać następujące informacje: tytuł pracy, imię i nazwisko, uczelnia, rok i kierunek studiów.

* Prace nadesłane do konkursu nie powinny być wcześniej ani publikowane, ani udostępniane publicznie (ale mogą to być prace zaliczeniowe).

* Oceny dokona zespół „Filozofii w Praktyce” na podstawie następujących kryteriów: tematyka pracy, jakość argumentacji filozoficznej, znajomość współczesnych dyskusji z zakresu filozofii praktycznej, atrakcyjność prezentacji, poprawność językowa.

* Termin zgłaszania prac: 28 lutego 2017 roku.

* Ogłoszenie wyników: marzec 2017.

* Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody pieniężne (800 zł, 400 zł, 200 zł) oraz bony na zakup książek, a ich prace mogą zostać opublikowane w czasopiśmie „Filozofia w Praktyce„.

* Przesyłanie zgłoszeń oraz ewentualne pytania: fwp@uj.edu.pl

* W roku akademickim 2016/17 nagrody i wyróżnienia są finansowane przez Fundację PZU.

* Plakat do pobrania w wersji pdf: plakat-konkurs-dla-studentow-maly-a4


Wyniki konkursu w roku akademickim 2015/16

I Nagroda (800 zł)

Stanisław Kamiński (Uniwersytet Warszawski), Filozoficzne aspekty wykorzystania metod statystycznych w rozumowaniach prawniczych

II Nagroda (400 zł)

Arkadiusz M. Jasiński (Uniwersytet Opolski), Moralny status ludzkiego zarodka a wspomagany rozród

III Nagroda (200 zł)

Dominika Struzik (Uniwersytet Jagielloński), Czy tortury są kiedykolwiek dopuszczalne?

 

Wyróżnienie I stopnia (karta prezentowa na zakup książek o wartości 200 zł)

Aleksandra Andrzejczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Katarzyna Tabaka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Weronika Węc (Uniwersytet Jagielloński)

 

Wyróżnienie II stopnia (karta prezentowa na zakup książek o wartości 100 zł)

Anna Glac (Uniwersytet Jagielloński)

Piotr Mazurski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Łukasz Kukiełka (Uniwersytet Jagielloński)

 

W roku akademickim 2015/16 fundatorem nagród była Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.

Instytucje aktualnie finansujące

Facebook

Spisy treści

Kontakt

ISSN

2451-3962