Co to znaczy, że coś jest bezcenne?

Emilia Kaczmarek
Tom 7 (2021), Artykuł 5 Brak komentarzy

Czy istnieją rzeczy, które nie powinny być na sprzedaż? Filozoficzna debata na temat moralnych granic rynku toczy się od lat i ma bardzo wiele wątków. W tym tekście chcę skupić się wyłącznie na pojęciu bezcenności. Odłóżmy na bok argumenty typu: „x nie powinno być na sprzedaż, ponieważ to będzie niesprawiedliwe” albo „jeśli jakaś osoba sprzedaje […]

Czytaj więcej

Prawo decydowania o własnej śmierci ważniejsze niż obyczaje

Zuzanna Krzykalska
Tom 7 (2021), Artykuł 4 Brak komentarzy

W wyroku z 26 lutego 2020 r. (sygn. 2 BvR 2347/15) niemiecki Federalny Sąd Konstytucyjny orzekł, że karanie udzielania pomocy w samobójstwie w ramach działalności gospodarczej jest niekonstytucyjne. Wyrok nie dotyczy etycznej oceny pomocy w samobójstwie, lecz tego, jak dalece władza publiczna może ingerować w wolność jednostek. Trybunał uznał, że państwo nie ma prawa – poprzez kryminalizację […]

Czytaj więcej

Instytucja małżeństwa jest niesprawiedliwa

Bartosz Biskup
Tom 7 (2021), Artykuł 3 Brak komentarzy

Podczas debaty poprzedzającej I turę wyborów prezydenckich w 2020 roku jeden z kandydatów zaproponował pozbawienie instytucji małżeństwa prawnych przywilejów, takich jak wspólne rozliczanie podatku dochodowego, czy ulgi przy podatkach od darowizn i spadków. Według kandydata miałoby to pozbawić osoby żyjące w związkach jednopłciowych motywacji do zawierania małżeństwa i ewentualnego roszczenia wobec państwa do wprowadzenia równości […]

Czytaj więcej

Niebezpieczne emocje w dobie pandemii

Paweł Neumann-Karpiński
Tom 7 (2021), Artykuł 2 Brak komentarzy

Jak wskazują badacze (m.in. A. Schimmenti, J. Billieux, V. Starcevic), podejmowane na całym świecie działania nastawione na minimalizowanie szkód spowodowanych pandemią SARS-CoV 2 nie biorą w należytym stopniu pod uwagę jej szkodliwego wpływu na naszą kondycję psychiczną i wynikające stąd niebezpieczeństwa społeczne i polityczne. W rozważaniach na temat jej długofalowych konsekwencji należy uwzględnić – niewidoczną […]

Czytaj więcej

Niewiedza, pułapki myślenia i zaufanie do nauki: dlaczego część ludzi nie chce się szczepić przeciw Covid-19?

Tomasz Żuradzki
Tom 7 (2021), Artykuł 1 Brak komentarzy

Wydaje się, że gdy ktoś nie wierzy w ustalenia nauki, np. będąc w grupie ryzyka, nie chce przyjąć szczepionki przeciw Covid-19, to najlepszym sposobem skłonienia go do szczepień będzie po prostu jasne wyjaśnienie mu mechanizmu ich działania. Można by też kogoś takiego zachęcić do oszacowania – na podstawie dostępnych danych naukowych – z jednej strony […]

Czytaj więcej

Aborcja a „niearbitralny moment poczęcia”

Tomasz Herok
Tom 6 (2020), Artykuł 13 Brak komentarzy

Przeciwnicy aborcji często podkreślają, że jej moralna niedopuszczalność nie wynika jedynie z ich religijnych wierzeń, ale przede wszystkim „z tego, co mówi nauka”. Ugrupowanie wicepremiera Jarosława Gowina wydało niedawno oświadczenie, w którym twierdzi, że „z naukowego punktu widzenia, poczęcie to jedyny niearbitralny moment, który można uznać za początek człowieka”. Debata o dopuszczalności aborcji pełna jest […]

Czytaj więcej

Pomoc w śmierci czy wspomagane samobójstwo? Analiza pojęciowa

Maciej Piwowarski
Tom 6 (2020), Artykuł 12 Brak komentarzy

Medyczna pomoc w śmierci (ang. physician aid-in-dying, PAD) polega na zapewnieniu przez lekarza śmiertelnej dawki leku na wyraźne żądanie pacjenta, który samodzielnie ją sobie aplikuje w celu zakończenia swojego życia. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że praktyka ta stanowi formę zinstytucjonalizowanej pomocy w samobójstwie, czego potwierdzenie możemy znaleźć w literaturze – niekiedy nazywa się […]

Czytaj więcej

Co powiedział Bill Clinton? Filozofia języka w praktyce

Bartosz Biskup
Tom 6 (2020), Artykuł 11 Brak komentarzy

Gdy w 1998 roku Izba Reprezentantów postawiła w stan oskarżenia (ang. impeached) prezydenta Stanów Zjednoczonych, Billa Clintona, pewien – z pozoru czysto teoretyczny – spór w filozofii języka stał się nagle kluczowy z punktu widzenia polityki. Okazało się, że prowadzona od połowy XX wieku debata między „literalistami” a „kontekstualistami” może mieć na wskroś praktyczne konsekwencje […]

Czytaj więcej

Epistemiczna niesprawiedliwość i chirurgia „normalizacyjna” u dzieci z cechami interpłciowymi

Renata Ziemińska
Tom 6 (2020), Artykuł 10 Brak komentarzy

Miranda Fricker (2009) ukuła termin „epistemiczna niesprawiedliwość” (epistemic injustice) na oznaczenie zjawiska poznawczej dysfunkcji, która staje się także dysfunkcją moralną. Wymienia dwie jej formy: niesprawiedliwość świadectwa (testimonial) oraz niesprawiedliwość hermeneutyczną. Niesprawiedliwość świadectwa ma miejsce wtedy, gdy z powodu istniejącego przesądu osoba słuchająca przyznaje osobie mówiącej obniżony stopień wiarygodności, np. przesąd, że kobiety są nieracjonalne powoduje, […]

Czytaj więcej

Dopuszczalność handlu głosami a sprzedawanie „kiełbasy wyborczej”

Wojciech Ciszewski
Tom 6 (2020), Artykuł 9 Brak komentarzy

Jednym z głównych powodów niedawnego zamieszania wokół organizacji wyborów prezydenckich w Polsce była formuła powszechnego głosowania korespondencyjnego zaproponowana przez rządzących. Krytycy tego rozwiązania wskazywali, że wybory korespondencyjne nie gwarantują, że głosy będą oddawane przez wyborców samodzielnie, nie zapewniają poszanowania zasady tajności, a także – a nawet przede wszystkim – że towarzyszy im ryzyko zaistnienia „czarnego […]

Czytaj więcej

Etyka badań klinicznych podczas pandemii COVID-19

Marcin Waligóra
Tom 6 (2020), Artykuł 8 1 komentarz

Pandemia COVID-19 wywołuje olbrzymią presję na jak najszybsze wytworzenie leków i szczepionek przeciwko wirusowi. Chyba nigdy w historii regularne przyglądanie się wykresom zarażeń, zgonów i doniesieniom z frontu badań klinicznych nie absorbowało tak wielu ludzi. Prawodawcy, komisje etyczne i badacze zastanawiają się, jak zmodyfikować procesy badawcze, żeby leki i szczepionki pojawiły się w najkrótszym możliwym […]

Czytaj więcej

Obowiązek wykonywania świadczeń w czasie epidemii

Jan Piasecki
Tom 6 (2020), Artykuł 7 Brak komentarzy

Bronię tu tezy mówiącej, że lekarze mają obowiązek wykonywania świadczeń medycznych w obliczu podwyższonego ryzyka związanego ze stanem epidemii. Obowiązek ten można uzasadnić, odwołując się do: 1) ideałów etyki lekarskiej; 2) dobrowolnego podjęcia obowiązków zawodowych nierozerwalnie związanych z ryzykiem; 3) umową pomiędzy pracownikami opieki zdrowotnej a społeczeństwem. Omawiając obowiązek wykonywania świadczeń medycznych w obliczu podwyższonego […]

Czytaj więcej

Wydawca

Partnerzy

Facebook

Kontakt

ISSN

2451-3962