Co powiedział Bill Clinton? Filozofia języka w praktyce

Bartosz Biskup
Tom 6 (2020), Artykuł 11 Brak komentarzy

Gdy w 1998 roku Izba Reprezentantów postawiła w stan oskarżenia (ang. impeached) prezydenta Stanów Zjednoczonych, Billa Clintona, pewien – z pozoru czysto teoretyczny – spór w filozofii języka stał się nagle kluczowy z punktu widzenia polityki. Okazało się, że prowadzona od połowy XX wieku debata między „literalistami” a „kontekstualistami” może mieć na wskroś praktyczne konsekwencje […]

Czytaj więcej

Epistemiczna niesprawiedliwość i chirurgia „normalizacyjna” u dzieci z cechami interpłciowymi

Renata Ziemińska
Tom 6 (2020), Artykuł 10 Brak komentarzy

Epistemiczna niesprawiedliwość według Mirandy Fricker Miranda Fricker (2009) ukuła termin „epistemiczna niesprawiedliwość” (epistemic injustice) na oznaczenie zjawiska poznawczej dysfunkcji, która staje się także dysfunkcją moralną. Wymienia dwie jej formy: niesprawiedliwość świadectwa (testimonial) oraz niesprawiedliwość hermeneutyczną. Niesprawiedliwość świadectwa ma miejsce wtedy, gdy z powodu istniejącego przesądu osoba słuchająca przyznaje osobie mówiącej obniżony stopień wiarygodności, np. przesąd, […]

Czytaj więcej

Dopuszczalność handlu głosami a sprzedawanie „kiełbasy wyborczej”

Wojciech Ciszewski
Tom 6 (2020), Artykuł 9 Brak komentarzy

Jednym z głównych powodów niedawnego zamieszania wokół organizacji wyborów prezydenckich w Polsce była formuła powszechnego głosowania korespondencyjnego zaproponowana przez rządzących. Krytycy tego rozwiązania wskazywali, że wybory korespondencyjne nie gwarantują, że głosy będą oddawane przez wyborców samodzielnie, nie zapewniają poszanowania zasady tajności, a także – a nawet przede wszystkim – że towarzyszy im ryzyko zaistnienia „czarnego […]

Czytaj więcej

Etyka badań klinicznych podczas pandemii COVID-19

Marcin Waligóra
Tom 6 (2020), Artykuł 8 1 komentarz

Pandemia COVID-19 wywołuje olbrzymią presję na jak najszybsze wytworzenie leków i szczepionek przeciwko wirusowi. Chyba nigdy w historii regularne przyglądanie się wykresom zarażeń, zgonów i doniesieniom z frontu badań klinicznych nie absorbowało tak wielu ludzi. Prawodawcy, komisje etyczne i badacze zastanawiają się, jak zmodyfikować procesy badawcze, żeby leki i szczepionki pojawiły się w najkrótszym możliwym […]

Czytaj więcej

Obowiązek wykonywania świadczeń w czasie epidemii

Jan Piasecki
Tom 6 (2020), Artykuł 7 Brak komentarzy

Bronię tu tezy mówiącej, że lekarze mają obowiązek wykonywania świadczeń medycznych w obliczu podwyższonego ryzyka związanego ze stanem epidemii. Obowiązek ten można uzasadnić, odwołując się do: 1) ideałów etyki lekarskiej; 2) dobrowolnego podjęcia obowiązków zawodowych nierozerwalnie związanych z ryzykiem; 3) umową pomiędzy pracownikami opieki zdrowotnej a społeczeństwem. Omawiając obowiązek wykonywania świadczeń medycznych w obliczu podwyższonego […]

Czytaj więcej

Czy jesteśmy w stanie uniknąć ryzyka moralnego?

Paweł Neumann-Karpiński
Tom 6 (2020), Artykuł 6 1 komentarz

Jeden z głównych bohaterów serialu The Good Place, Chidi Anagonye, cierpi na niemożność podejmowania decyzji, gdy mogą one nieść ze sobą negatywne konsekwencje. Prowadzi to do wielu komicznych sytuacji, ponieważ jako profesor etyki (lub, jak sam siebie określa – filozofii moralności), Chidi wszystkie swe działania rozpatruje przez pryzmat ich konsekwencji. Znając cały ogrom prezentowanych przez […]

Czytaj więcej

Epidemiologia i poszukiwanie lekarstwa na COVID-19 a filozofia nauki

Mariusz Maziarz
Tom 6 (2020), Artykuł 5 Brak komentarzy

Wielu z nas poświęca coraz więcej czasu na oglądanie wykładniczych wykresów liczby zakażeń koronawirusem; uwaga lekarzy i klinicystów skoncentrowała się na badaniach mających na celu znalezienie skutecznego lekarstwa i opracowanie szczepionki, a epidemiologowie oszacowują śmiertelność COVID-19 i modelują rozprzestrzenianie się pandemii. Pomimo ogromnych wysiłków, o nowej chorobie wiemy relatywnie niewiele. Jednak problemy metodologiczne, na które […]

Czytaj więcej

Między działaniem bez dowodów a paraliżem przez analizę. O relacji między nauką a polityką publiczną – nie tylko w dobie koronawirusa

Michał Zabdyr-Jamróz
Tom 6 (2020), Artykuł 4 Brak komentarzy

W reakcji na pandemię COVID-19 w wielu krajach zastosowano strategię supresji, której podstawowym elementem jest społeczne dystansowanie w celu powszechnego zapobiegania zakażeniom. Wczesne podjęcie tych działań epidemiolog John Ioannidis skomentował w tekście: „Nieuchronne fiasko? Pandemia postępuje, a my podejmujemy decyzje bez wiarygodnych danych”. W odniesieniu do strategii supresji Ioannidis podkreślił, że „nie mamy pojęcia, do […]

Czytaj więcej

Nieuchronne fiasko? Pandemia postępuje, a my podejmujemy decyzje bez wiarygodnych danych

John P.A. Ioannidis
Tom 6 (2020), Artykuł 3 komentarze 2

Covid-19, choroba wywoływana przez rozprzestrzeniającego się obecnie wirusa, przyjęła obecnie formę pandemii, jaka zdarza się raz na sto lat. Niestety, zaistniała sytuacja może się okazać porażką w posługiwaniu się danymi – porażką, jaka zdarza się raz na sto lat. Od polityków podejmujących kluczowe decyzje i naukowców modelujących przebieg pandemii po zwykłych ludzi poddawanych kwarantannie czy […]

Czytaj więcej

Karalność medycznych fake newsów

Kamil Mamak
Tom 6 (2020), Artykuł 2 Brak komentarzy

W niniejszym tekście chciałbym zaprezentować propozycję wprowadzenia karalności za rozpowszechnianie medycznych fake newsów, w tym m.in. informacji o rzekomej szkodliwości szczepionek. Uważam, że prawo karne jest właściwym instrumentem do ingerencji na tym polu, gdyż dotychczasowe rozwiązania zawodzą, a konsekwencje niekontrolowanego rozprzestrzeniania się nieprawdziwych informacji medycznych przekładają się na realne decyzje ludzi, w tym rodziców o […]

Czytaj więcej

Czy kultura wpływa na poznanie?

Paweł Gwiaździński
Tom 6 (2020), Artykuł 1 Brak komentarzy

Kształtuje nas natura, czy raczej wychowanie? Dyskusja ta jest chyba tak stara jak początki życia społecznego człowieka. Z relacji Herodota wiemy, że faraon Psametych I prawdopodobnie jako pierwszy przeprowadził eksperyment, który dotykał tej problematyki. Zamknięto w odosobnieniu kilkoro osieroconych noworodków (był to tzw. eksperyment deprywacyjny), odcinając je od wszelkiego dostępu do kultury, zwłaszcza do języka. […]

Czytaj więcej

Kogo potrąci samochód autonomiczny? Moralność pojazdów bezzałogowych

Alicja Krasnowska
Tom 5 (2019), Artykuł 10 Brak komentarzy

Biorąc pod uwagę postęp technologiczny, samochody autonomiczne, nazywane również bezzałogowymi, już wkrótce mogą zostać wprowadzone do powszechnego użycia na całym świecie. Mimo że jedną z najważniejszych zalet rozpowszechnienia się takich samochodów mogłoby być zmniejszenie liczby wypadków drogowych (na przykład tych spowodowanych zmęczeniem lub nieuwagą kierowcy, czy też niezastosowaniem się do zasad ruchu drogowego), to w niektórych […]

Czytaj więcej

Wydawca

Partnerzy

Facebook

Kontakt

ISSN

2451-3962