Problem leczenia zidentyfikowanych i statystycznych istnień na przykładzie HIV/AIDS – spojrzenie praktyczne

Michał Szotek
Tom 8 (2022), Artykuł 3 Brak komentarzy

Według statystyk WHO na rok 2019 dotyczących HIV, liczba osób zarażonych wirusem niedoboru odporności na świecie szacowana jest na 38 milionów, z czego nowe zakażenia w 2019 roku stanowiły około 1,7 miliona [1]. Ogólnoświatowa walka z rozprzestrzenianiem się wirusa oraz przeciwdziałaniem jego skutkom wciąż obejmuje wielkie liczby i nadal pozostaje kwestią aktualną w obszarze zdrowia […]

Czytaj więcej

Świadoma zgoda w Deep Brain Stimulation

Ida Miczke
Tom 8 (2022), Artykuł 2 Brak komentarzy

W debacie bioetycznej powszechnie przyjmuje się, że warunkiem dopuszczalności wykonania interwencji medycznej jest uzyskanie od pacjenta świadomej zgody. Jak wskazują Beauchamp i Childress, ze świadomą zgodą mamy do czynienia w sytuacji, w której pacjent lub uczestnik badań jest odpowiednio kompetentny i podejmuje samodzielną i dobrowolną decyzję w sprawie, w której lekarz lub badacz przedstawia mu […]

Czytaj więcej

Nieinwazyjna separacja i superinkubator: Problemy z wysokim statusem moralnym płodu w argumentacji na rzecz moralnej dopuszczalności aborcji

Maciej Piwowarski
Tom 8 (2022), Artykuł 1 Brak komentarzy

Judith Jarvis Thomson w klasycznym już artykule Obrona Aborcji (A Defense of Abortion) z roku 1971 dowodziła, że aborcja jest procedurą moralnie dopuszczalną, nawet jeśli przyznamy ludzkim płodom wysoki status moralny. Posłużyła się do tego następującą historyjką: Budzisz się rano i stwierdzasz, że znajdujesz się w łóżku plecami do nieprzytomnego skrzypka […]. Rozpoznano u niego […]

Czytaj więcej

Czy finansowanie społecznościowe przez 'blockchain’ może być sposobem na zdemokratyzowanie nauki?

Adrian Stencel
Tom 7 (2021), Artykuł 7 Brak komentarzy

Powstanie i rozwój nauki to jeden z najważniejszych procesów w historii naszej cywilizacji. Dzięki nauce mamy zdrowsze i dłuższe życie, wiemy więcej o tym, jak funkcjonuje świat, możemy korzystać z licznych urządzeń – jednego z nich używasz, czytając ten artykuł. Wydaje się zatem, że znaczenie nauki dla społeczeństwa jest trudne do przecenienia. W związku z […]

Czytaj więcej

Nieprzyjemność bólu a problem strzelania do posłańca

Błażej Skrzypulec
Tom 7 (2021), Artykuł 6 Brak komentarzy

Jedną z głównych funkcji doświadczeń percepcyjnych jest informowanie o cechach otoczenia. Wzrok pozwala dostrzec przestrzenne rozmieszczenie przedmiotów, ich kolory oraz kształty. Dotyk dostarcza danych na temat faktury powierzchni, a słuch informuje o dźwiękach. Używając nieco bardziej technicznego języka, można powiedzieć, że doświadczenia percepcyjne mają treść, która charakteryzuje cechy obiektów w środowisku. A dokładniej jest to […]

Czytaj więcej

Co to znaczy, że coś jest bezcenne?

Emilia Kaczmarek
Tom 7 (2021), Artykuł 5 Brak komentarzy

Czy istnieją rzeczy, które nie powinny być na sprzedaż? Filozoficzna debata na temat moralnych granic rynku toczy się od lat i ma bardzo wiele wątków. W tym tekście chcę skupić się wyłącznie na pojęciu bezcenności. Odłóżmy na bok argumenty typu: „x nie powinno być na sprzedaż, ponieważ to będzie niesprawiedliwe” albo „jeśli jakaś osoba sprzedaje […]

Czytaj więcej

Prawo decydowania o własnej śmierci ważniejsze niż obyczaje

Zuzanna Krzykalska
Tom 7 (2021), Artykuł 4 Brak komentarzy

W wyroku z 26 lutego 2020 r. (sygn. 2 BvR 2347/15) niemiecki Federalny Sąd Konstytucyjny orzekł, że karanie udzielania pomocy w samobójstwie w ramach działalności gospodarczej jest niekonstytucyjne. Wyrok nie dotyczy etycznej oceny pomocy w samobójstwie, lecz tego, jak dalece władza publiczna może ingerować w wolność jednostek. Trybunał uznał, że państwo nie ma prawa – poprzez kryminalizację […]

Czytaj więcej

Instytucja małżeństwa jest niesprawiedliwa

Bartosz Biskup
Tom 7 (2021), Artykuł 3 Brak komentarzy

Podczas debaty poprzedzającej I turę wyborów prezydenckich w 2020 roku jeden z kandydatów zaproponował pozbawienie instytucji małżeństwa prawnych przywilejów, takich jak wspólne rozliczanie podatku dochodowego, czy ulgi przy podatkach od darowizn i spadków. Według kandydata miałoby to pozbawić osoby żyjące w związkach jednopłciowych motywacji do zawierania małżeństwa i ewentualnego roszczenia wobec państwa do wprowadzenia równości […]

Czytaj więcej

Niebezpieczne emocje w dobie pandemii

Paweł Neumann-Karpiński
Tom 7 (2021), Artykuł 2 Brak komentarzy

Jak wskazują badacze (m.in. A. Schimmenti, J. Billieux, V. Starcevic), podejmowane na całym świecie działania nastawione na minimalizowanie szkód spowodowanych pandemią SARS-CoV 2 nie biorą w należytym stopniu pod uwagę jej szkodliwego wpływu na naszą kondycję psychiczną i wynikające stąd niebezpieczeństwa społeczne i polityczne. W rozważaniach na temat jej długofalowych konsekwencji należy uwzględnić – niewidoczną […]

Czytaj więcej

Niewiedza, pułapki myślenia i zaufanie do nauki: dlaczego część ludzi nie chce się szczepić przeciw Covid-19?

Tomasz Żuradzki
Tom 7 (2021), Artykuł 1 Brak komentarzy

Wydaje się, że gdy ktoś nie wierzy w ustalenia nauki, np. będąc w grupie ryzyka, nie chce przyjąć szczepionki przeciw Covid-19, to najlepszym sposobem skłonienia go do szczepień będzie po prostu jasne wyjaśnienie mu mechanizmu ich działania. Można by też kogoś takiego zachęcić do oszacowania – na podstawie dostępnych danych naukowych – z jednej strony […]

Czytaj więcej

Aborcja a „niearbitralny moment poczęcia”

Tomasz Herok
Tom 6 (2020), Artykuł 13 Brak komentarzy

Przeciwnicy aborcji często podkreślają, że jej moralna niedopuszczalność nie wynika jedynie z ich religijnych wierzeń, ale przede wszystkim „z tego, co mówi nauka”. Ugrupowanie wicepremiera Jarosława Gowina wydało niedawno oświadczenie, w którym twierdzi, że „z naukowego punktu widzenia, poczęcie to jedyny niearbitralny moment, który można uznać za początek człowieka”. Debata o dopuszczalności aborcji pełna jest […]

Czytaj więcej

Pomoc w śmierci czy wspomagane samobójstwo? Analiza pojęciowa

Maciej Piwowarski
Tom 6 (2020), Artykuł 12 Brak komentarzy

Medyczna pomoc w śmierci (ang. physician aid-in-dying, PAD) polega na zapewnieniu przez lekarza śmiertelnej dawki leku na wyraźne żądanie pacjenta, który samodzielnie ją sobie aplikuje w celu zakończenia swojego życia. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że praktyka ta stanowi formę zinstytucjonalizowanej pomocy w samobójstwie, czego potwierdzenie możemy znaleźć w literaturze – niekiedy nazywa się […]

Czytaj więcej

Wydawca

Partnerzy

Facebook

Kontakt

ISSN

2451-3962