24 Listopada 2022

Czy ciąża może być zagrożeniem dla zdrowia psychicznego? Argument za dopuszczalnością aborcji

avatar Dariusz Miękisz 24 Listopada 2022

Kiedy 22 października 2020 r. tzw. Trybunał Konstytucyjny ogłosił derogację (zniesienie) przesłanki „ciężkiego uszkodzenia płodu” z ustawy wyliczającej możliwe powody dokonania w Polsce legalnej aborcji, w środowisku medycznym rozpoczęła się dyskusja czy...

Czy finansowanie społecznościowe przez 'blockchain...

avatar Adrian Stencel 31 Grudnia 2021

W kwestii finansowania nauki pożądanym kierunkiem wydaje się mi się...

Nieprzyjemność bólu a problem strzelania do posłań...

avatar Błażej Skrzypulec 04 Października 2021

Reprezentacjonizm charakteryzuje ból w taki sposób, że wydaje się on...

Co to znaczy, że coś jest bezcenne?

avatar Emilia Kaczmarek 14 Maja 2021

Wyobraź sobie, że spędzasz wieczór z najbliższą przyjaciółką. Pod koniec...

Aborcja a „niearbitralny moment poczęcia”

W argumencie z niearbitralności chodzi nie tyle o początek człowieka – indywidualnego przedstawiciela gatunku homo sapiens, co o początek człowieka mającego prawo do życia. Jedno...

avatar Tomasz Herok 30 Listopada 2020

Kogo potrąci samochód autonomiczny? Moralność poja...

avatar Alicja Krasnowska 02 Grudnia 2019

Decyzje, które kierowcy w razie wypadku podejmują instynktownie w ułamkach...

Zasada prokreacyjnej dobroczynności i jej zastoso...

avatar Karolina Wiśniowska 19 Listopada 2019

W sytuacji, w której panuje epidemia różyczki i Anna może...

Dlaczego umów należy dotrzymywać?

avatar Szymon Osmola 02 Września 2018

Wyobraźmy sobie następującą sytuację. Paweł ma do sprzedania samochód. Po...