Nieinwazyjna separacja i superinkubator: Problemy z wysokim statusem moralnym płodu w argumentacji na rzecz moralnej dopuszczalności aborcji

Maciej Piwowarski
Tom 8 (2022), Artykuł 1 Brak komentarzy

Judith Jarvis Thomson w klasycznym już artykule Obrona Aborcji (A Defense of Abortion) z roku 1971 dowodziła, że aborcja jest procedurą moralnie dopuszczalną, nawet jeśli przyznamy ludzkim płodom wysoki status moralny. Posłużyła się do tego następującą historyjką: Budzisz się rano i stwierdzasz, że znajdujesz się w łóżku plecami do nieprzytomnego skrzypka […]. Rozpoznano u niego […]

Czytaj więcej

Czy finansowanie społecznościowe przez 'blockchain' może być sposobem na zdemokratyzowanie nauki?

Adrian Stencel
Tom 7 (2021), Artykuł 7 Brak komentarzy

Powstanie i rozwój nauki to jeden z najważniejszych procesów w historii naszej cywilizacji. Dzięki nauce mamy zdrowsze i dłuższe życie, wiemy więcej o tym, jak funkcjonuje świat, możemy korzystać z licznych urządzeń – jednego z nich używasz, czytając ten artykuł. Wydaje się zatem, że znaczenie nauki dla społeczeństwa jest trudne do przecenienia. W związku z […]

Czytaj więcej

Nieprzyjemność bólu a problem strzelania do posłańca

Błażej Skrzypulec
Tom 7 (2021), Artykuł 6 Brak komentarzy

Jedną z głównych funkcji doświadczeń percepcyjnych jest informowanie o cechach otoczenia. Wzrok pozwala dostrzec przestrzenne rozmieszczenie przedmiotów, ich kolory oraz kształty. Dotyk dostarcza danych na temat faktury powierzchni, a słuch informuje o dźwiękach. Używając nieco bardziej technicznego języka, można powiedzieć, że doświadczenia percepcyjne mają treść, która charakteryzuje cechy obiektów w środowisku. A dokładniej jest to […]

Czytaj więcej

Co to znaczy, że coś jest bezcenne?

Emilia Kaczmarek
Tom 7 (2021), Artykuł 5 Brak komentarzy

Czy istnieją rzeczy, które nie powinny być na sprzedaż? Filozoficzna debata na temat moralnych granic rynku toczy się od lat i ma bardzo wiele wątków. W tym tekście chcę skupić się wyłącznie na pojęciu bezcenności. Odłóżmy na bok argumenty typu: „x nie powinno być na sprzedaż, ponieważ to będzie niesprawiedliwe” albo „jeśli jakaś osoba sprzedaje […]

Czytaj więcej

Prawo decydowania o własnej śmierci ważniejsze niż obyczaje

Zuzanna Krzykalska
Tom 7 (2021), Artykuł 4 Brak komentarzy

W wyroku z 26 lutego 2020 r. (sygn. 2 BvR 2347/15) niemiecki Federalny Sąd Konstytucyjny orzekł, że karanie udzielania pomocy w samobójstwie w ramach działalności gospodarczej jest niekonstytucyjne. Wyrok nie dotyczy etycznej oceny pomocy w samobójstwie, lecz tego, jak dalece władza publiczna może ingerować w wolność jednostek. Trybunał uznał, że państwo nie ma prawa – poprzez kryminalizację […]

Czytaj więcej

Instytucja małżeństwa jest niesprawiedliwa

Bartosz Biskup
Tom 7 (2021), Artykuł 3 Brak komentarzy

Podczas debaty poprzedzającej I turę wyborów prezydenckich w 2020 roku jeden z kandydatów zaproponował pozbawienie instytucji małżeństwa prawnych przywilejów, takich jak wspólne rozliczanie podatku dochodowego, czy ulgi przy podatkach od darowizn i spadków. Według kandydata miałoby to pozbawić osoby żyjące w związkach jednopłciowych motywacji do zawierania małżeństwa i ewentualnego roszczenia wobec państwa do wprowadzenia równości […]

Czytaj więcej

Niebezpieczne emocje w dobie pandemii

Paweł Neumann-Karpiński
Tom 7 (2021), Artykuł 2 Brak komentarzy

Jak wskazują badacze (m.in. A. Schimmenti, J. Billieux, V. Starcevic), podejmowane na całym świecie działania nastawione na minimalizowanie szkód spowodowanych pandemią SARS-CoV 2 nie biorą w należytym stopniu pod uwagę jej szkodliwego wpływu na naszą kondycję psychiczną i wynikające stąd niebezpieczeństwa społeczne i polityczne. W rozważaniach na temat jej długofalowych konsekwencji należy uwzględnić – niewidoczną […]

Czytaj więcej

Niewiedza, pułapki myślenia i zaufanie do nauki: dlaczego część ludzi nie chce się szczepić przeciw Covid-19?

Tomasz Żuradzki
Tom 7 (2021), Artykuł 1 Brak komentarzy

Wydaje się, że gdy ktoś nie wierzy w ustalenia nauki, np. będąc w grupie ryzyka, nie chce przyjąć szczepionki przeciw Covid-19, to najlepszym sposobem skłonienia go do szczepień będzie po prostu jasne wyjaśnienie mu mechanizmu ich działania. Można by też kogoś takiego zachęcić do oszacowania – na podstawie dostępnych danych naukowych – z jednej strony […]

Czytaj więcej

Aborcja a „niearbitralny moment poczęcia”

Tomasz Herok
Tom 6 (2020), Artykuł 13 Brak komentarzy

Przeciwnicy aborcji często podkreślają, że jej moralna niedopuszczalność nie wynika jedynie z ich religijnych wierzeń, ale przede wszystkim „z tego, co mówi nauka”. Ugrupowanie wicepremiera Jarosława Gowina wydało niedawno oświadczenie, w którym twierdzi, że „z naukowego punktu widzenia, poczęcie to jedyny niearbitralny moment, który można uznać za początek człowieka”. Debata o dopuszczalności aborcji pełna jest […]

Czytaj więcej

Pomoc w śmierci czy wspomagane samobójstwo? Analiza pojęciowa

Maciej Piwowarski
Tom 6 (2020), Artykuł 12 Brak komentarzy

Medyczna pomoc w śmierci (ang. physician aid-in-dying, PAD) polega na zapewnieniu przez lekarza śmiertelnej dawki leku na wyraźne żądanie pacjenta, który samodzielnie ją sobie aplikuje w celu zakończenia swojego życia. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że praktyka ta stanowi formę zinstytucjonalizowanej pomocy w samobójstwie, czego potwierdzenie możemy znaleźć w literaturze – niekiedy nazywa się […]

Czytaj więcej

Co powiedział Bill Clinton? Filozofia języka w praktyce

Bartosz Biskup
Tom 6 (2020), Artykuł 11 Brak komentarzy

Gdy w 1998 roku Izba Reprezentantów postawiła w stan oskarżenia (ang. impeached) prezydenta Stanów Zjednoczonych, Billa Clintona, pewien – z pozoru czysto teoretyczny – spór w filozofii języka stał się nagle kluczowy z punktu widzenia polityki. Okazało się, że prowadzona od połowy XX wieku debata między „literalistami” a „kontekstualistami” może mieć na wskroś praktyczne konsekwencje […]

Czytaj więcej

Epistemiczna niesprawiedliwość i chirurgia „normalizacyjna” u dzieci z cechami interpłciowymi

Renata Ziemińska
Tom 6 (2020), Artykuł 10 Brak komentarzy

Epistemiczna niesprawiedliwość według Mirandy Fricker Miranda Fricker (2009) ukuła termin „epistemiczna niesprawiedliwość” (epistemic injustice) na oznaczenie zjawiska poznawczej dysfunkcji, która staje się także dysfunkcją moralną. Wymienia dwie jej formy: niesprawiedliwość świadectwa (testimonial) oraz niesprawiedliwość hermeneutyczną. Niesprawiedliwość świadectwa ma miejsce wtedy, gdy z powodu istniejącego przesądu osoba słuchająca przyznaje osobie mówiącej obniżony stopień wiarygodności, np. przesąd, […]

Czytaj więcej

Wydawca

Partnerzy

Facebook

Kontakt

ISSN

2451-3962